Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til arealoverføring av friområde til IBK

https://m.facebook.com/groups/224820481359629 IBK har søkt om å få en del av et friområde i lysløypa på Årbogen som Nedre Eiker kommune eier. IBK ønsker å bygge boliger på friområdet for å finansiere rulleskiløype og ny kunstgressbane. MIF og Solberg IF har fått arealer i tilknytning til sine idrettsanlegg og har tjent penger på boligsalg. IBK har også fått arealer av kommunen de seneste årene, nemlig der hvor idrettsanlegget på Årbogen er plassert i dag. Arealet er avsatt til friområde og omfat

Laget: 2017-06-11 Statistikk

Karlsrud ut av Kommuneplanen som Fortettingsområde

Kommuneplanen for byutvikling er nå under revidering og åpner for innspill. Karlsrud er i denne Kommuneplanen definert som et Prioritert Stasjonsområde og Utviklingsområde i ytre by, som åpner for utbygningsalternativer med store høyder og kraftig fortetting. Tidligere skisser med høyder opp til 14 etasjer er derfor en reell trussel mot vårt nærmiljø. Eier av eiendommene Raschs vei 38 – 40 og Radarveien 4, Stor Oslo Eiendom, har på sin hjemmeside annonsert planer om å utvikle området med 17 000

Laget: 2017-06-01 Statistikk

Stopp ufølsom boligpolitikk som tvinger Johanna til å flytte

Til den det måtte vedkomme! Dette handler om en boligpolitikk som teller antall rom og kaller en bolig på 46 kvadratmeter for stor for en person fordi den har to soverom. Personen det handler om – Johanna Engen – har gått fra å være uføretrygdet i mange år til å bli alderspensjonist. Hun har bodd 25 år på Kampen i Oslo og regner området for sitt hjem. For noen år siden måtte hun flytte grunnet at hennes kommunale bolig skulle pusses opp. Det var da hun ble tildelt den «fatalt upassende boligen f

Laget: 2017-04-12 Statistikk

Nei til storskule

Ørsta kommune ønskjer å samle 5-7.klasse frå heile kommunen på ein felles storskule i sentrum. Dette er kritikkverdig grunna mellom anna: Lang skuleveg med opptil 50 minutt per veg for skuleborna Enda eit ledd i skulegongen med ny tilvenning for skuleborna, både i forhold til skuleordning og sosialt. Dette kan gå utover konsentrasjon og læringsmiljø. Førsteklassingar på gjenverande skule mistar ei trygg fadderordning Kan føre til full nedlegging av bygdeskulen. Mindre skuletilbod gir mindre veks

Laget: 2017-10-06 Statistikk

Tegnspråkopplæring for søsken i Midt- og Nord!

Søsken av hørselshemmede i Midt- og Nord-Norge har i dag ikke rett til tegnspråkopplæring. Mange av disse er avhengige av tegnspråket for å kunne snakke med sin egen søster eller bror! Mangelen av tegnspråkopplæring for nærmeste familie fører til at familier blir splittet og barn isolert i løpet av sin oppvekst. Dette oppropet ber om at det opprettes et tilbud for barn i regionene Midt- og Nord. Vi i aksjonsgruppa foreslår at dette tilbudet kan bygges rundt allerede eksisterende tegnspråkkompeta

Laget: 2017-03-22 Statistikk

Behold Ess partner sin disel pumpe i fauske kommen Kleiva

Laget: 2017-04-22 Statistikk

Nok er nok - Wiggen må gå!

Om ikke Viking viser handlekraft nok skal vi supportere vise dem veien, nok er nok, Wiggen må gå! Bård Wiggen sitter med det øverste sportslige ansvaret, og det han har levert har vært med på å sende Viking ned i OBOS-ligaen. Han har en stygg tendens til å ikke vise samarbeidsevne i klubber han har vært i, som også har kommet frem i Viking. Dette er ikke en mann vi har behov for i vår klubb! Det er på tide at vi supportere viser hvem som er klubben, vi forventer å bli hørt, og vi forventer handl

Laget: 2017-11-15 Statistikk

La Ringnes Park fortsatt være et godt og trygt bomiljø

La Ringnes Park fortsatt være et godt og trygt bomiljø for både små og store!   Vi bor sentrumsnært, samtidig som lokalmiljøet bærer preg av å være noe annet enn utelivsgatene. Vårt ønske er at det også i fremtiden er plass til et slikt område som er skjermet og trygt for rundt 1800 barn og voksne som bor her. Ringnes Bryggeri har søkt om skjenkebevilling i Thorvalds Meyers gate 2. Dette vil være meget uheldig for vårt bomiljø. Vi ønsker mangfold i bomiljøet med plass for et familievennlig bol

Laget: 2017-04-20 Statistikk

NEI til modulskule på Stanghelle! JA til ei skuleordning på Dale og Vaksdal i byggeperioden!

Skriv under alle som IKKJE ynskjer at borna på Dale og Vaksdal skal sendast på E-16 med buss til Stanghelle for å gå på skule i byggeperiodane! Skriv under alle som er bekymra for det psykososiale miljøet for borna i alle dei tre berørte bygdene! Skriv under uansett kva grunn du har for at du synes dette er ei dårleg løysing!

Laget: 2017-11-12 Statistikk

Ruter - gjenopprett Strand og Kveldsroveien på linje 160!

Fra 1. januar 2017 har Ruter lagt ned holdeplassene Strand (utover) og Kveldsroveien (innover) på bussrute 160 fra Rykkinn til Oslo (gamle 151). Dette påvirker en rekke kollektivbrukere i området, og gir et vesentlig dårligere tilbud for skoleelever, pensjonister og arbeidstakere som bruker dette tilbudet daglig både mot Oslo og Sandvika. Beslutningen er tatt uten noe som helst forvarsel og uten å høre med kundene om dette var ønsket. Vi ønsker at Ruter straks gjenoppretter holdeplassene Strand

Laget: 2017-01-03 Statistikk