Mest populære underskriftskampanjer i 2017 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ekstraordinær generalforsamling i Blåfjellet borettslag

Underskriftkampanje angående rehablitering av bad og rørsystem. Vi har ikke tillit til det styret har valgt fra en avstemning fra 2013 med 65 andelseiere tilstede . Etter 4 år har mye skjedd. Med rør, salg av leiligheter og nye andelseiere. Så vi vil ha ny avstemning, hvor flere får mulighet til å delta. Det er 570 andeler og av disse var det 65 andelseiere som stilte på Generalforsamlingen i 2013.  Vi trenger underskrift fra 10% av andelseiere. Da har styret plikt til å innkalle til ekstraordin

Laget: 2017-01-26 Statistikk

NEI til etablering av oppdrettsanlegg av tare og blåskjell Toneset/ Verno / Reksteren (Tysnes) !!

  Korleis kan det då være mogleg å leggje anlegg av slike dimensjonar i eit særlig vernet LNF-område?? Det er sjølvsag bra med å få etablert nye arbeidsplasser! Men området det her er snakk om, er allereie i dag sterkt forulempa av fleire andre større oppdrettsanlegg, som både forureinar nærområdet og har øydelagt fiskemoglegheiter.  Det må då kunne finnast andre områder på Tysnes der ein kan plassera et såpass omfattande tiltak ??   Å kunne sjå ting i ein større samanheng er viktig, og å stille

Laget: 2017-08-01 Statistikk

Nei til blokker på barnehagetomta i Måsevegen!

Vi vil bevare de grønne lungene i bydelen Håpet, skape møteplasser, forbedre og videreutvikle friarealer og leikeplasser til glede og nytte for barn, unge og eldre.

Laget: 2017-06-06 Statistikk

Act-in-Chechnya-Now

Vi krever umiddelbar handling fra den russiske regjering!   Internasjonale medier bringer stadig nye og foruroligende nyheter om situasjonen for LHBTIQ-befolkningen i Russland, og spesielt i Tsjetsjenia. For første gang siden andre verdenskrig kommer det informasjon om interneringsleire for LHBT-personer på europeisk jord. Russland er underlagt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.   Vi krever at enkeltindividers og gruppers rettigheter etter internasjonale konvensjoner blir sikret og h

Laget: 2017-07-03 Statistikk

La Sånn Mat stå

Kvam Herad vil fjerne thai-matvogna Sånn Mat som står i Grova i Norheimsund. La vogna stå!

Laget: 2017-03-08 Statistikk

Plasser Ibsensenteret innenfor Murbyen!

Byens handel, kultur og innbyggere krever følgende i forbindelse med byutvikling i Skien sentrum:   1.     Nytt bibliotek og Ibsensenter må ikke legges til Skien Brygge eller Klosterøya, men innenfor murbyen. Det foreligger to ulike forslag:         i.     utbygging av Kulturkvartalet, fordi et kraftsenter m/samlet kultur og hotell vil øke aktivitet og handel i murbyen.         ii.     Ibsensenter og bibliotek innenfor gamle murbyen uten å ta stilling til lokasjon. 2.     At det ikke legges til

Laget: 2016-11-23 Statistikk

få mc-parkering tilbake til Oslo

Bli med og jobb for å få tilbake mc-parkeringen i Oslo. Jo fler signaturer jo tydeligere signal til politikerne som tar avgjørelsene (Y) 

Laget: 2017-06-30 Statistikk

Miljøstasjoner på Høgskolen i Innlandet- Lillehammer

Per dags dato er det ikke mulig å kildesortere på Høgskolen i Innlandet. Kildesortering bidrar til å redde miljøet, og i tillegg krever det så lite. Vi i Grønt INN ønsker å få til miljøstasjoner rundt på Høgskolen, men for å få dette til trenger vi nettopp din stemme! Ønsker du muligheten til å kildesortere? Skriv under, din underskrift teller! 

Laget: 2017-03-22 Statistikk

Ja til flere syriske bosettingkvoter til Norge av asylleirer i nabolandene

الاحداث الأخيره في مخيمات اللجوء محزنه جدا و لا بد لنا كسوريين مقيمين في النرويج إيصال صوتنا إلى الحكومه النرويجيه و المنظمات الإنسانية  لعل و عسى ان نستطيع المساعده في شي يهون المعاناة على أخواننا و أخواننا السوريات في مخيمات اللجوء  هذه العريضة ستقدم إلى الحكومة النرويجية و الاحزاب و الهدف منها هو زيارة حصة النرويج من اللاجئين السوريين وهذا يعني اننا سنطلب من الحكومه النرويجية استقبال المزيد من اللاجئين السوريين المقيمين في مخيمات اللجوء و هذا يتطلب عدد كبير من التواقيع مننا كسوريين و يتوجب عل

Laget: 2017-07-14 Statistikk

Erstatt plastposene i Arendal!

          (Husk å bekrefte underskriften via epost!) I Norge bruker vi nesten 1 milliard plastposer årlig, noe som tilsvarer rundt 180 poser per nordmann! Ulikt fra mange andre brukbare materialer, bruker plast flere hundre år på å brytes ned ute i naturen. Samtidig er det mange dyr både på land og i marine områder som forveksler maten deres med plasten. Et eksempel er albatrosser som får i seg plast fra havoverflaten. Albatrossene tar dette med seg tilbake til ungene sine, for så å mate dem me

Laget: 2017-10-05 Statistikk

Støtt opp om opprettholdelse av Voll skole skoleåret 2017/2018

Denne underskriftskampanjen går ut på å samle støtte til opprettholdelse av midlertidig drift av Voll Skole året 2017/2018. Kommunestyret i Rennebu kommune vedtok den 10.januar å legge ned Voll skole fra høsten 2017. Voll skole er en grendaskole (1-7.trinn) hvor det pr i dag går 59 elever.Som så mange andre lokalsamfunn i Norge som rammes av skolenedleggelse skapes det et stort engasjement.Her i Rennebu har vi sendt inn søknad om etablering av Rennebu EnSpire skole. Dette er en profilskole med e

Laget: 2017-02-17 Statistikk

Reverser vedtak om kutt i nattevakter ved Braarudåsen senter

Horten kommune har ved å kutte en av tre nattevakter på Braarudåsen vist at de mangler innsikt og forståelse for hvordan helsesektoren fungerer. Kutt som dette fremmer dårligere og uforsvarlig  pleie av svært syke pasienter som Horten kommune skal ivareta. Kommunestyret argumenterer for kuttet ved å henvise til at 4 av 34 plasser er kuttet. Den siste nattevakten har ikke vært der for bare de 4 som forsvinner. 15 pasienter per person er ikke forsvarlig. Dette er pasienter hvor mange trenger to pl

Laget: 2017-12-13 Statistikk

STOPP LEKSER I SKOLEN!

Det er på høy tid at vi får en skole som går i takt med tiden, som tilpasses det moderne samfunnet, på tide å få politikerne til å åpne øynene, på tide de snart reagerer.. Det er på høy tid at vi begynner å se utover grensene til et konservativt system som forlengst burde vært gravlagt og stemplet som historie. "hjemmelekser" -  På tide med nødvendige forandringer- til det beste for alle skolebarn! STOPP lekser! - Forskning har bevist, at lekser skaper angst. At lekser skaper frustrasjon. At lek

Laget: 2014-09-25 Statistikk

Tildel bassengtid til babyer i Sola kommune!

Vi vil kjempe for at Sola kommune tildeler oss de 2 timene vi har søkt om i varmtvannsbassenget til høsten!  I den anledning trenger vi DIN hjelp!  At Sola kommune legger penger på å fikse et basseng som kun skal kunne benyttes av noen få og ekskludere andre er hårreisende!! Det pågår en stor nasjonell satsning på vanntilvenning, tidlig svømmeferdighet og forebygging av drukningsulykker- kommunene er pålagt å tilrettelegge. Her gjør Sola kommune stikk motsatt!!! Det finnes ikke noe annet alterna

Laget: 2017-07-08 Statistikk

Oppretthold støtten til Nordnorsk Jazzforum!

Nordnorsk Jazzforum er landsdelens musikkpolitiske organisasjon for jazzklubber, storband, jazzfestivaler og musikere med tilknytning til Nord-Norge. Organisasjonen ble stiftet i Harstad under festspillene i 1969 og har siden den gang spilt en viktig rolle for utbredelsen av jazzen i vår landsdel.
15 jazzklubber, 7 festivaler, 10 storband og ca. 40 musikere er via sitt medlemskap i Norsk Jazzforum medlem i Nordnorsk Jazzforum.
Boka Nordnorsk Jazz gjennom 90 år, et praktverk om nordnorsk jazz og

Laget: 2017-05-26 Statistikk

Opprop for en anstendig valgkamp

Opprop for en anstendig valgkamp.11. september er det stortingsvalg.For å sikre gode vilkår for demokratiet, de politiske debattene og ytringsfriheten, signerer vi et opprop for en anstendig valgkamp og mot sjikanering og trakassering av mennesker som ytrer seg.Alle som deltar aktivt i diskusjoner og debatter på ulike arenaer skal føle seg trygge, og ikke utsettes for personhets på bakgrunn av sine meninger.Vil vi at flest mulig skal våge å bidra i samfunnsdebatten. Da må debattene være saklige

Laget: 2017-04-27 Statistikk

Stopp Addictologi Akademiet

Denne underskriftskampanjen er laget for å sette søkelys mot manipulasjon, psykisk terror , overgrep , svindel , hjernevasking og inkorrekt behandling på Addictologi Akademiet i Oslo. Addictologi Akademiet drives og eies av Espen Andresen, og er en utbrytergruppe fra en rusbehandling i Sverige, som her i Norge, har utviklet seg med farlige sekteriske trekk.  Mennesker som har kommet seg ut , forteller om en kultur med total tankekontroll, hvor det å slutte er det samme som å dø, og kontakt med t

Laget: 2014-12-15 Statistikk

Nei til nedleggelse av Blindernveien Rehabiliteringssenter !

Oslo Kommune ved Velferdsetaten har fremmet et konkret forslag om å legge ned Blindernveien Rehabiliteringssenter. Institusjonen har i dag plass til 18 beboere som bor der over kortere eller lengre tid, avhengig av behov. Stedet har et rusfritt mandat, og i motsetning til andre institusjoner med rusfritt mandat i Oslo, tillater Blindern bruk av medisiner. Det er med andre ord det eneste rusfrie botilbudet for LAR pasienter i Oslo. Dette kommer også klart frem av Velferdsetatens egen risikoanalys

Laget: 2017-02-17 Statistikk

RUTER – GJENINNFØR EKSPRESSBUSS-STOPP PÅ HØVIK KIRKE (RUTE 122)

Fra 01.01.2017 har Ruter lagt ned to ekspressruter som stoppet på hhv Høvik kirke (østgående retning i morgenrush) og Høvik stasjon (vestgående retning i ettermiddagsrush): Tidligere rute 122 betjente Høvik Kirke – Lysaker – Oslo sentrum. Tidligere rute 156 betjente Høvik kirke – Lysaker – Majorstuen. Disse rutene var rushtidsruter, som økte busstilbudet til og fra Høvik kirke vesentlig. Bussene hadde flere stoppesteder i sentrum og betjente arbeidsplasser på Aker Brygge og Oslo sentrum på en sv

Laget: 2017-01-05 Statistikk

Flere øvingslokaler på Sotra?

Er du interessert i flere øvingslokaler på Sotra (nå Øygarden kommune) der band og andre musikere kan øve? Flere øvingslokaler gir også mulighet for privat musikkundervisning, og flere lokaler vil bedre kulturtilbudet i kommunen. Mitt navn er Haakon Glomnes, og du har kanskje sett navnet mitt tidligere i forbindelse med at jeg startet HordaLAN Dataparty, som nå arrangeres i Sotra Arena for ca. 700 ungdommer. Nå vurderer jeg å tilby unge og voksne et enda bredere kulturtilbud i kommunen, ved å by

Laget: 2017-06-27 Statistikk