Ekstraordinær generalforsamling i Blåfjellet borettslag

Underskriftkampanje angående rehablitering av bad og rørsystem.

Vi har ikke tillit til det styret har valgt fra en avstemning fra 2013 med 65 andelseiere tilstede .

Etter 4 år har mye skjedd. Med rør, salg av leiligheter og nye andelseiere.

Så vi vil ha ny avstemning, hvor flere får mulighet til å delta.

Det er 570 andeler og av disse var det 65 andelseiere som stilte på Generalforsamlingen i 2013. 

Vi trenger underskrift fra 10% av andelseiere. Da har styret plikt til å innkalle til ekstraordinært generalforsamling

 

 


Helle, Heidi, Line, May og Anne    Kontakt personen bak underskriftskampanjen