Erstatt plastposene i Arendal!

22278650_1764461703566738_215886874_n2.jpg

 

 

 

 

 

(Husk å bekrefte underskriften via epost!)

I Norge bruker vi nesten 1 milliard plastposer årlig, noe som tilsvarer rundt 180 poser per nordmann!

Ulikt fra mange andre brukbare materialer, bruker plast flere hundre år på å brytes ned ute i naturen. Samtidig er det mange dyr både på land og i marine områder som forveksler maten deres med plasten. Et eksempel er albatrosser som får i seg plast fra havoverflaten. Albatrossene tar dette med seg tilbake til ungene sine, for så å mate dem med den næringsløse plasten. Plasten inneholder også miljøgifter som kan skade diverse marine dyr.

For å forhindre videre unødvendig forsøpling av plast, vil SU i Aust-Agder derfor sette fokus på problemet i forkant av et forslag som blir lagt frem av SV i Arendal førstkommende mandag (9. Oktober). Underskriftene vil bli tatt med til møtet og være med i beslutningsprosessen.

Forbudet vil trolig ikke bli håndhevet eller medføre noe lovverk, men er til for å øke bevisstheten rundt temaet og starte en prosess for et plastposefritt Arendal!

 


Marius Valsvik Berg, Aust-Agder SU    Kontakt personen bak underskriftskampanjen