Opprop for en anstendig valgkamp

Opprop for en anstendig valgkamp.

11. september er det stortingsvalg.

For å sikre gode vilkår for demokratiet, de politiske debattene og ytringsfriheten, signerer vi et opprop for en anstendig valgkamp og mot sjikanering og trakassering av mennesker som ytrer seg.

Alle som deltar aktivt i diskusjoner og debatter på ulike arenaer skal føle seg trygge, og ikke utsettes for personhets på bakgrunn av sine meninger.

Vil vi at flest mulig skal våge å bidra i samfunnsdebatten. Da må debattene være saklige og ikke personorienterte.

Ved å signere oppropet, og oppfordre flere til å gjøre det samme, håper vi på å bidra til trygge debattarenaer.

Alle som signerer oppropet forplikter seg til å være gode rollemodeller, og til å ta til motmæle når vi opplever at andre sjikaneres og trakasseres.

 


Fylkestinget i Møre og Romsdal    Kontakt personen bak underskriftskampanjen