Act-in-Chechnya-Now

Vi krever umiddelbar handling fra den russiske regjering!  
Internasjonale medier bringer stadig nye og foruroligende nyheter om situasjonen for LHBTIQ-befolkningen i Russland, og spesielt i Tsjetsjenia. For første gang siden andre verdenskrig kommer det informasjon om interneringsleire for LHBT-personer på europeisk jord. Russland er underlagt den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.  

Vi krever at enkeltindividers og gruppers rettigheter etter internasjonale konvensjoner blir sikret og håndhevet i Russland. Vi krever at Den russiske føderasjon griper inn i Tsjetsjenia, stenger interneringsleirene for LHBTIQ-befolkningen, og sikrer dem trygt opphold.

Overskriftene vil bli overlevert Russlands ambassadør til Norge.

We demand immediate action from the Russian government!  
International media bring disturbing news about the situation of the LGBTIQ population in Russia, and in particular in Chechnya. For the first time since WWII there is information of detention camps for LGBT people in Europe. Russia is subject to the European Human Rights Convention.  

We demand that the rights of individuals and groups according to international conventions are secured and enforced in Russia. We demand that the Russian Federation intervenes in Chechnya, closes the detention camps for the LHBTIQ population, and ensures them secure residency.

The signatures will be delivered to the Russian ambassador to Norway.