Tildel bassengtid til babyer i Sola kommune!

Vi vil kjempe for at Sola kommune tildeler oss de 2 timene vi har søkt om i varmtvannsbassenget til høsten! 

I den anledning trenger vi DIN hjelp! 

At Sola kommune legger penger på å fikse et basseng som kun skal kunne benyttes av noen få og ekskludere andre er hårreisende!! Det pågår en stor nasjonell satsning på vanntilvenning, tidlig svømmeferdighet og forebygging av drukningsulykker- kommunene er pålagt å tilrettelegge. Her gjør Sola kommune stikk motsatt!!!

Det finnes ikke noe annet alternativ i kommunen da de øvrige bassengene holder for lav temperatur. Varmtvannsbassenget er vår ENESTE mulighet for å kunne tilby småbarnsfamilier tid og trygghet i vann. I tilegg er den fysiske og psykiske stimuleringen babyer får i sammen med sine foreldre i vann UVURDERLIG!

Det er SKREMMENDE at Sola kommune gir oss avslag på de 2 timene vi har søkt om!!!