Nei til nedleggelse av Blindernveien Rehabiliteringssenter !

Oslo Kommune ved Velferdsetaten har fremmet et konkret forslag om å legge ned Blindernveien Rehabiliteringssenter. Institusjonen har i dag plass til 18 beboere som bor der over kortere eller lengre tid, avhengig av behov. Stedet har et rusfritt mandat, og i motsetning til andre institusjoner med rusfritt mandat i Oslo, tillater Blindern bruk av medisiner. Det er med andre ord det eneste rusfrie botilbudet for LAR pasienter i Oslo. Dette kommer også klart frem av Velferdsetatens egen risikoanalyse i forbindelse med den foreslåtte nedleggelsen at tilbudet på Blindernveien er unikt i Oslo. Det viktigste er at institusjonens mandat IKKE endres ! Velferdsetatens strategiplan legger opp til at det skal legges ned 20 døgnplasser pr. år i Oslo de neste fire årene. Det eneste rusfrie botilbudet for LAR pasienter må derfor beskyttes og må få bestå med sitt nåværende mandat ! Dersom mandatet endres, vil dagens tilbud for alle praktiske formål, bli lagt ned selvom driften fortsetter i de samme lokalene. Signer oppropet og vis at vi er mange som mener dette er feil og et svik mot en stor og sårbar gruppe.