Plasser Ibsensenteret innenfor Murbyen!

Byens handel, kultur og innbyggere krever følgende i forbindelse med byutvikling i Skien sentrum:  

1.     Nytt bibliotek og Ibsensenter må ikke legges til Skien Brygge eller Klosterøya, men innenfor murbyen. Det foreligger to ulike forslag:

        i.     utbygging av Kulturkvartalet, fordi et kraftsenter m/samlet kultur og hotell vil øke aktivitet og handel i murbyen.

        ii.     Ibsensenter og bibliotek innenfor gamle murbyen uten å ta stilling til lokasjon.

2.     At det ikke legges til rette for handel på Skien Brygge, men at man konsentrerer seg om boligbygging.

3.     Definisjon av Skien sentrum skal være den gamle murbyen.

4.     At kommunen har som satsingsområde å styrke handel innenfor den gamle murbyen

5.     Lettelse i eiendomsskatten i murbyen i 5 år som et stimuleringstiltak.


Deler av handelsstanden i Skien    Kontakt personen bak underskriftskampanjen