RUTER – GJENINNFØR EKSPRESSBUSS-STOPP PÅ HØVIK KIRKE (RUTE 122)

Fra 01.01.2017 har Ruter lagt ned to ekspressruter som stoppet på hhv Høvik kirke (østgående retning i morgenrush) og Høvik stasjon (vestgående retning i ettermiddagsrush):

Tidligere rute 122 betjente Høvik Kirke – Lysaker – Oslo sentrum.

Tidligere rute 156 betjente Høvik kirke – Lysaker – Majorstuen.

Disse rutene var rushtidsruter, som økte busstilbudet til og fra Høvik kirke vesentlig.

Bussene hadde flere stoppesteder i sentrum og betjente arbeidsplasser på Aker Brygge og Oslo sentrum på en svært effektiv måte, med kun få minutters gangavstand mellom arbeidssted og bussholdeplass.

Dette er viktige faktorer når mennesker skal velge mellom kollektivtransport og privatbilisme.

Bussholdeplassene Høvik kirke/Høvik stasjon ligger lett tilgjengelig fra E18.

Det er således enkelt å legge inn disse holdeplassene i eksisterende ekspresslinjer for å opprettholde rushtidstilbudet på Høvik.

Vi ber om at Ruter hjelper til for å få flest mulig over på kollektivtransport og tilrettelegger rushtidstilbudet slik at dette oppfordrer til redusert privatbilisme!