Nei til blokker på barnehagetomta i Måsevegen!

Vi vil bevare de grønne lungene i bydelen Håpet, skape møteplasser, forbedre og videreutvikle friarealer og leikeplasser til glede og nytte for barn, unge og eldre.