Oppretthold støtten til Nordnorsk Jazzforum!

Nordnorsk Jazzforum er landsdelens musikkpolitiske organisasjon for jazzklubber, storband, jazzfestivaler og musikere med tilknytning til Nord-Norge. Organisasjonen ble stiftet i Harstad under festspillene i 1969 og har siden den gang spilt en viktig rolle for utbredelsen av jazzen i vår landsdel.
15 jazzklubber, 7 festivaler, 10 storband og ca. 40 musikere er via sitt medlemskap i Norsk Jazzforum medlem i Nordnorsk Jazzforum.

Boka Nordnorsk Jazz gjennom 90 år, et praktverk om nordnorsk jazz og viktig kulturhistorie, samleplatene Distant Report nr. 1 og 2 samt etablering av Nordnorsk Jazzsenter på slutten av 1990 tallet er bare noe av det Nordnorsk Jazzforum har bidratt til.
Om to år er Nordnorsk Jazzforum 50 år. 
I den forbindelse jobbes det med en større markering av den livskraftige nordnorske jazzen under Festspillene i Nord-Norge.

De tre nordnorske fylkeskommunene har gjennom samarbeidet i den nordnorske kulturavtalen gitt Nordnorsk Jazzforum økonomisk støtte til å drifte organisasjonen. Støtten har de siste årene blitt kraftig redusert, en reduksjon som også har rammet andre kulturinstitusjoner.

Fylkeskommunene har nå foreslått å kutte all støtte gjennom den nordnorske kulturavtalen til Nordnorsk Jazzforum og flere andre organisasjoner. 

Vi krever at støtten videreføres.

Vi ønsker ikke å ta fra hverken NOSO, Filmfond nord, Piken på Broen, Nordnorsk Jazzsenter eller noen andre som er inne i den nordnorske kulturavtalen penger. De fortjener alle hvert et øre.
Men vi ønsker at de nordnorske fylkeskommunene øker budsjettet med skarve 1 %, eventuelt plasseres oss i en egen budsjettpost.
Med 1 % økning kan dere sikre fortsatt drift både av Nordnorsk Jazzforum og Nordnorsk viseforum.

Oppretthold støtten til Nordnorsk Jazzforum!