Reverser vedtak om kutt i nattevakter ved Braarudåsen senter

Horten kommune har ved å kutte en av tre nattevakter på Braarudåsen vist at de mangler innsikt og forståelse for hvordan helsesektoren fungerer. Kutt som dette fremmer dårligere og uforsvarlig  pleie av svært syke pasienter som Horten kommune skal ivareta. Kommunestyret argumenterer for kuttet ved å henvise til at 4 av 34 plasser er kuttet. Den siste nattevakten har ikke vært der for bare de 4 som forsvinner. 15 pasienter per person er ikke forsvarlig. Dette er pasienter hvor mange trenger to pleiere i stell. Dette er pasienter med store smerter og dødsangst som trenger lindring og trøst. Dette er et sted hvor  vandrende, urolige mennesker med demens med uro og angst,  ønsker seg hjem midt på natten og trenger miljørettede tiltak for å finne roen. Og ansvaret for å ivareta alle disse overlater Horten kommune til 2 personer. Dette viser Horten kommune sin manglende respekt for både pasienter, pårørende og ansatte. Kutt i budsjettet er ikke det samme som penger spart. Kutt kan føre til flere sykemeldinger, pasientulykker, økning av medisiner. Med denne underskriftskampanjen ber dere Horten kommune reversere tiltaket og begynne å tenke på andre måter å spare på enn kutt. Ikke minst ber vi om at pasienter skal bli ivaretatt på et forsvarlig vis samt at helsepersonellet skal få oppleve en trygg og forsvarlig arbeidshverdag.