Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Aksjon mot køprising i Bergen

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Aksjonerer-mot-koprising-3298545.html   

Laget: 2015-02-10 Statistikk

Kongebrev for to små i Haugesund!

Så er vi der igjen; to små i Haugesund er blitt et år eldre, men må like fullt forsvare sin eksistens i norsk rettssystem. Fullblods Haugesundere.  Det er ikke akseptabelt å la dem slåss alene. Nå må Haugesund ta ansvar! Haugalandet med Haugesund som knutepunkt markedsføres som Nordvegens vugge med konge, vikinger og kirkebygg. Den første kongen av Norge, Harald Hårfagre, hadde sin kongsgård her hvis vi tror på ryktene ..... Stridig og målrettet. Med konger kom det kongebrev, benådninger. Kan vi

Laget: 2016-11-05 Statistikk

Lenge leve dramalinja på Gol VGS!

Dette er en underskriftskampanje mot høringsforslag fra Buskerud fylkeskommune som vurderer å legge ned dramalinja på Gol VGS. Med dette oppropet vil vi uttrykke til politikerene at vi vil sikre et helhetlig og variert opplæringstilbud innen kunst og kultur for unge her i Hallingdal. Hvis dette høringsforslaget blir realisert taper ikke bare ungdommene som burde ha tilgang på rik og mangfoldig utdannelse, men også lokalsamfunnet der dette er en viktig del av et godt oppvekstmiljø. Med underskrif

Laget: 2016-10-14 Statistikk

Få Kiropraktorbehandling under egenandelsordninga

Signer om du vil ha behandling hos kiropraktor under egenandelsordninga. Dette er en underskriftskampanje for å få Kiropraktorbehandling inn under egenandelsordningadette. Vi som lever med langvarige og kroniske smerter og har god hjelp av behandling hos kiropraktor, må betale av egen lomme og får ikke dekt noe selv om beløpene blir store. Nå vil vi ha det under egenandelsordninga.    

Laget: 2016-05-24 Statistikk

FlekkefjordSykehus

    Vi signerer på dette for å vise vår støtte til Flekkefjord Sykehus Akuttmottak. Vi ønsker ikke nedleggelse eller kutt! Vi tror liv vil gå tapt, dersom dette går gjennom. Vær så snill å hjelpe oss.      Dette angår alle som ferdes mellom Stavanger og Krisitansand. Enten det er med kjøretøy på E-39, med tog eller via sjøveien. Dette angår alle som besøker distriktet som turist, som besøkende, som deltager i kurs, stevner, konkurranser, seminarer, cup o.l.  Dette angår alle som bor her, enten f

Laget: 2015-12-29 Statistikk

NTNU. Nytt fakultet for økonomi og ledelse.

Skriv under på dette oppropet om du ønsker et nytt fakultet for økonomi og ledelse ved nye NTNU.   Kort om saken: NTNU-styret skal 15. februar vedta ny fakultetsstruktur i forbindelse med fusjonen av NTNU, HiST, HiG og HiÅ.  Vi ønsker å samle økonomi- og ledelsesmiljøene (Handelshøyskolen i Trondheim, Institutt for samfunnsøkonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og økonomi- og ledelsesmiljøene i Gjøvik og Ålesund) i et felles fakultet. Vi mener dette vil styrke fagmiljøen

Laget: 2016-01-25 Statistikk

Opprop mot asylmottak i Meieriet på Bryne

Som foreldre og foresatte har vi ansvar for våre barns oppvekst og sikkerhet i nærmiljøet. Det er ikke forsvarlig å ta sjanser eller se hva som skjer og håpe på det beste i disse tilfellene, vi har ingen barn og miste. Hjelp til de som trenger det må ikke skje på bekostning av trygge rammer i lokalmiljøet i og rundt Barne og ungdomskoler og de aktiviteter som er knyttet til barn og unges aktiviteter i  hverdagen. Vil du at din bolig i Bryne sentrum skal bli umulig å selge og eller halvert i pris

Laget: 2016-02-12 Statistikk

Jeg har en drøm!

Krav: Regelverket må endres slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud i tilfeller der hensyn til familien, særlig barn, tilsier dette. Begrunnelse: I dag er utvisning og innreiseforbud den eneste mulige reaksjonsformen overfor utlendinger som har brutt utlendingsloven. Dette er en alvorlig reaksjon som oppfattes som en hard straff, og som ofte rammer uskyldige tredjeparter, som barn og andre familiemedlemmer. Andre eur

Laget: 2016-10-18 Statistikk

Fortsatt lensmannskontor i Ringsaker!

Vi protesterer mot planene om å redusere vårt velfungerende og selvstendige lensmannskontor til "tjenestested"! 

Laget: 2016-11-03 Statistikk

Nesodden kommune nekter 12-åring den utdannelsen han fortjener

Linus Lynch er 12 år og bor på Nesodden. Han trener fem ganger i uka på Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett. – Det er gøy, sier Linus, som ikke syns det gjør noe at han må dra alene til Oslo hver dag. Linus har, som de andre jevnaldrende på Operaens ballettskole, søkt seg til Ruseløkka skole i Oslo. Der er den eneste talentlinjen for ballett i landet. Hvis han kommer inn her, får Linus fortsette treningen på Operaen, og da blir det en del av skoletiden. Nåløyet er trangt for å komme

Laget: 2016-06-02 Statistikk