Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar ambulansetjenesten på Lurøy/Rødøy innland!

Ta til fornuft! I utkast til ny ambulanseplan foreslås ambulansestasjonen på Lurøy/Rødøy Innland nedlagt og flyttet til Utskarpen. Dette medfører: • lengre responstid • dårligere kvalitet på tjenesten • et dårligere tilbud til lokalbefolkningen • dårligere pasientsikkerhet • dårligere beredskap En slik avgjørelse vil sette liv og helse i fare. Vi krever at ambulansestasjonen på Lurøy Innland opprettholdes. Det gjelder vårt samfunn, vår familie, våre barn og vår trygghet! Ved å signere denne sa

Laget: 2016-01-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 665 657
2016 665 657

Aksjon mot køprising i Bergen

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Aksjonerer-mot-koprising-3298545.html   

Laget: 2015-02-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 912 909
2016 663 660

Kongebrev for to små i Haugesund!

Så er vi der igjen; to små i Haugesund er blitt et år eldre, men må like fullt forsvare sin eksistens i norsk rettssystem. Fullblods Haugesundere.  Det er ikke akseptabelt å la dem slåss alene. Nå må Haugesund ta ansvar! Haugalandet med Haugesund som knutepunkt markedsføres som Nordvegens vugge med konge, vikinger og kirkebygg. Den første kongen av Norge, Harald Hårfagre, hadde sin kongsgård her hvis vi tror på ryktene ..... Stridig og målrettet. Med konger kom det kongebrev, benådninger. Kan vi

Laget: 2016-11-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 659 648
2016 659 648

Lenge leve dramalinja på Gol VGS!

Dette er en underskriftskampanje mot høringsforslag fra Buskerud fylkeskommune som vurderer å legge ned dramalinja på Gol VGS. Med dette oppropet vil vi uttrykke til politikerene at vi vil sikre et helhetlig og variert opplæringstilbud innen kunst og kultur for unge her i Hallingdal. Hvis dette høringsforslaget blir realisert taper ikke bare ungdommene som burde ha tilgang på rik og mangfoldig utdannelse, men også lokalsamfunnet der dette er en viktig del av et godt oppvekstmiljø. Med underskrif

Laget: 2016-10-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 652 639
2016 652 639

Få Kiropraktorbehandling under egenandelsordninga

Signer om du vil ha behandling hos kiropraktor under egenandelsordninga. Dette er en underskriftskampanje for å få Kiropraktorbehandling inn under egenandelsordningadette. Vi som lever med langvarige og kroniske smerter og har god hjelp av behandling hos kiropraktor, må betale av egen lomme og får ikke dekt noe selv om beløpene blir store. Nå vil vi ha det under egenandelsordninga.    

Laget: 2016-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 652 646
2016 652 646

FlekkefjordSykehus

    Vi signerer på dette for å vise vår støtte til Flekkefjord Sykehus Akuttmottak. Vi ønsker ikke nedleggelse eller kutt! Vi tror liv vil gå tapt, dersom dette går gjennom. Vær så snill å hjelpe oss.      Dette angår alle som ferdes mellom Stavanger og Krisitansand. Enten det er med kjøretøy på E-39, med tog eller via sjøveien. Dette angår alle som besøker distriktet som turist, som besøkende, som deltager i kurs, stevner, konkurranser, seminarer, cup o.l.  Dette angår alle som bor her, enten f

Laget: 2015-12-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1817 1787
2016 641 625

NTNU. Nytt fakultet for økonomi og ledelse.

Skriv under på dette oppropet om du ønsker et nytt fakultet for økonomi og ledelse ved nye NTNU.   Kort om saken: NTNU-styret skal 15. februar vedta ny fakultetsstruktur i forbindelse med fusjonen av NTNU, HiST, HiG og HiÅ.  Vi ønsker å samle økonomi- og ledelsesmiljøene (Handelshøyskolen i Trondheim, Institutt for samfunnsøkonomi, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og økonomi- og ledelsesmiljøene i Gjøvik og Ålesund) i et felles fakultet. Vi mener dette vil styrke fagmiljøen

Laget: 2016-01-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 626 608
2016 626 608

Opprop mot asylmottak i Meieriet på Bryne

Som foreldre og foresatte har vi ansvar for våre barns oppvekst og sikkerhet i nærmiljøet. Det er ikke forsvarlig å ta sjanser eller se hva som skjer og håpe på det beste i disse tilfellene, vi har ingen barn og miste. Hjelp til de som trenger det må ikke skje på bekostning av trygge rammer i lokalmiljøet i og rundt Barne og ungdomskoler og de aktiviteter som er knyttet til barn og unges aktiviteter i  hverdagen. Vil du at din bolig i Bryne sentrum skal bli umulig å selge og eller halvert i pris

Laget: 2016-02-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 611 576
2016 611 576

Jeg har en drøm!

Krav: Regelverket må endres slik at det blir mulig å reagere på overtredelse av utlendingsloven på andre måter enn ved utvisning og innreiseforbud i tilfeller der hensyn til familien, særlig barn, tilsier dette. Begrunnelse: I dag er utvisning og innreiseforbud den eneste mulige reaksjonsformen overfor utlendinger som har brutt utlendingsloven. Dette er en alvorlig reaksjon som oppfattes som en hard straff, og som ofte rammer uskyldige tredjeparter, som barn og andre familiemedlemmer. Andre eur

Laget: 2016-10-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 769 701
2016 580 529

Fortsatt lensmannskontor i Ringsaker!

Vi protesterer mot planene om å redusere vårt velfungerende og selvstendige lensmannskontor til "tjenestested"! 

Laget: 2016-11-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 571 568
2016 571 568Facebook