Utvidelse av Akutten Studentkro

Studentsamfunnet i Førde har et sterkt ønske om å utvide Akutten studentkro. Per dags dato klarer vi bare å dekke 16% av studentmassen i Førde. En utvidelse av Akutten vil skape en større og sterkere studentarena. Vi har et ønske om å dekke 26% av våre studenter, på lik linje med Meieriet i Sogndal. En større dekningsgrad vil gagne studentene og Førde sin posisjon i de pågående fusjonsforhandlingene. Vi ønsker selvsagt å holde på studenttallene og beholde så mye selvstendighet som mulig.
Vi ønsker å etablere Akutten som utested og konsertarena for hele Førde, drevet av studenter. Vi håper dere ønsker å støtte oss i vår sak!


student Samfunnet i Førde    Kontakt personen bak underskriftskampanjen