Bevar Tyssedal Barneskole!!

Et viktlig ledd i nyvekst er, å også ta vare på det vi har.

Og hva kan da være viktigere, enn å satse på barnas framtid i et lite samfunn?

Gir nå en kort oppsummering, for å komme inn til kjernens essens for denne underskrifs kampanje.

Rådmannen fremmet atter engang, et forslag om nedleggelse av Tyssedal barneskole, i skolebruksplanen.
En endring i skolestrukturen, for å fremme sparing.
Dette innebærer at Tyssedals krets er oppe på agendaen, for nedleggelse,
og eleven overføres til Odda Barne skole.

Da dette ble kjent, startet (atter engang) jobben med å bevare skolen vår.

Det ble kallet inn til folke møter og hørings arrangement, debattpanel, brev til politikere.
Mange individ har hatt klar tale, i fordelene ved å bevare vår skole.
Uttalelsene kommer i fra Foreninger, partier/politikere, innbyggere, etablerte bedrifter, grundre, Foreldre utvalg osv. 
Flere brev/skriv er sendt til vår Kommune, med mange saklige, konstuktive argument som kan forsvares.
 
Samtlig formidlig, har dreid seg om fordelene ved å bevare skolens eksistens. 

Dette ble avrundet med et fakkeltog, elevnes sang og appell, innfor kommunestyret 17.12.15.
Ved godt mot, og i god tro, trodde elevene at dems framtid ved skolen skulle bil avgjort denne dag.

Men slik ble det ikke:
Da det ble vedtatt, å utsette skolesaken til våren.
Arbeiderpartiet fikk gjennomslag i et forsalg om å utsette avgjølesen tils kommunen, har fått laget en konsevens utreding.  
(mens både Rødt, Høyre og Moderatene argumenterte for at skolestrukturen skulle opprettholdes i tråd med skolebruksplanen 2014-2020, da utsettelse vil stagnere vekst og utvikling i Tyssedal).

Dette betyr ikke at vi, som vil bevare skolen, forandrer mening.
I ventetiden fortsetter mobiliseringen.

-Og nå med en underskifts kampanje.

Å legge ned, framstår fortsatt som resultatet av kortsiktig tenking.
Og dette kan få sværet destruktive resultat for vår dal.

Måtte dette komme klart tilsyne i Konsekvens utredingen, og den endelige rapporten.
Alle aspekter bør bli belyst, og ikke kun tall.

Skolen er og forblir hjertet i dalen vår.
Det er ikke bare et velholdt bygg, som er med pryder annsiktet til vår flotte dal.
Men pulsen ligger dypere enn som så.
Skolen her, er et holde og -knutepunkt med mange forgreininger. 

Forglem ei, at Tyssedal barneskole kan forsvares faglig og psykososialt. 
I tillegg, kan vi nå forsvare elevantallet.
Som stadig vil vokse i tritt med Tyssedal, som i er i vekst.

Alle som har følgt saken, i politikken, media, grupper, og i kommunens postkasse,
 og er i mot nedleggelse av vår skole.
Oppfordres nå til å skrive under på Utropet.

Deres registrerte underskrifter, vil bli levert inn til rådmannen for å bringes videre, da saken kommer opp igjen til våren.
I sammen er vi sterke.