Vi krever åpenhet om varers reiseruter

Paris-avtalen har satt som mål å begrense klodens oppvarming til 2 grader celsius, helst 1,5 grader celsius, innen århundret er omme. Men, det ble ikke stilt krav om regulering av internasjonal transport med båt og fly. Dette er problematisk når mesteparten av varene vi forbruker har lange reiseruter, og forbruket stadig øker. En t-skjorte reiser ofte over 35000 km før den havner på lager i Norge, noe som bidrar til store utslipp av klimagasser. 

Innen 2050 kan transport med båt og fly stå for 40% av verdens globale utslipp. Det vil gjøre det vanskelig å nå målene satt i Paris-avtalen. Vi som forbrukere vil ha en bærekraftig verden. For å kunne sikre dette må vi ha nok kunnskap om varene vi kjøper, slik at vi kan ta de rette valgene.

Spire vil derfor at:

1. Myndighetene krever at selskaper må ha åpenhet om produksjonskjeden, slik at det er enklere for oss forbrukere å gjøre informerte valg når vi kjøper produkter, for å begrense vårt karbonavtrykk. Dette må også gjelde for produsenter og leverandører som handler med flere underleverandører, slik at det sikres åpenhet i hele verdikjeden.

2. Myndighetene legger et rammeverk for selskaper slik at de må gjennomføre livssyklusanalyser av sine produkter for å finne løsninger med redusert CO2-utslipp.

Støtt vårt opprop og legg press på norske politikere frem mot valget 2017, og sikre en bærekraftig fremtid!

Les mer på: www.spireorg.no/made-in