Bevar lokalsykehusene med akutt- og døgnfunksjon!

Stopp sniksentraliseringen av velferds Norge!

Flere steder i vårt land er det nå store omorganiseringer i helseforetakene, det foreslås flere steder å fjerne viktige funksjoner hos de mindre sykehusene i distriktene. Noen steder skal det kuttes i det kirurgiske tilbudet, andre steder skal døgnfunksjonen og akuttmottaket legges ned.

Lokalsykehusene strippes for innhold!

Den tidligere Regjeringen skrev i nasjonal helseplan for 2011-2015 at ingen lokalsykehus skulle nedlegges, Bent Høie kritiserte da regjeringen for manglende definisjon på hva et lokalsykehus skulle inneholde. Det arbeides med en ny Nasjonal helse- og omsorgsplan som kan forventes rundt 2015, der vil det forhåpentligvis bli klarere retningslinjer på hva vi kan forvente at et lokalsykehus skal inneholde.

 

Imens ber vi våre folkevalgte om å stoppe store omstillinger og "nedleggelse" av lokalsykehusene til denne planen er klar!

 

Dette sier fagforeningen om lokalsykehusene i sitt landstyre desember 2013.

http://www.fagforbundet.no/presse/?article_id=107594

 

Dette gjelder oss alle, så la oss samle oss, sammen står vi sterkere!

 

Takk for engasjementet i denne viktige saken.