Bevar lokalsykehusene med akutt- og døgnfunksjon!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bevar lokalsykehusene med akutt- og døgnfunksjon!-oppropet.


Gjest

#1

2014-01-28 16:20

Kun en folkebevegelse kan stoppe dette.
By og bygd utfyller hverandre, måtte distriktsvennelige byfolk også signere!

Gjest

#2

2014-01-28 17:05

Yesss de trengs.

Gjest

#3

2014-01-28 17:30

Signert og delt

Gjest

#4

2014-01-28 18:21

Det er bare helt klart at Rjukan sykehus må bestå slik det er idag!!. Det må jo være liv laga for folk i distrikts Norge og!! Det er jo ikke til å komme fra at menneskeliv vil gå tapt om sh legges ned!!! Til Bent Høie: vis at du er til å stole på og stopp denne galskapen!!!
Det vil ramme lokalsamfunnet veldig om sh legges ned!!!! La Rjukan sh bestå!!!!

Gjest

#5

2014-01-28 18:32

Skal bygdenorge raseres? Er dette demokrati fra Vestre Viken? Skal vi behandles likt ang helsetilbud?

Gjest

#6

2014-01-28 18:35

Signert

Gjest

#7

2014-01-28 19:42

Signert

Gjest

#8

2014-01-28 20:32

signert

Gjest

#9

2014-01-28 22:01

Stopp alle kutt og uhensiktsmessige omorganiseringer!

Gjest

#10

2014-01-28 22:18

La lokalsykehusene bestå med alle dagens funksjoner inntakt!!!!!!

Gjest

#11

2014-01-28 23:46

Signert

Gjest

#12

2014-01-28 23:47

For hardt skadede eller alvorlig syke mennesker er det en hard påkjenning å bli fraktet over lange avstander, og det kan gå liv.
For pasienter ved sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner som må på kontroll på sykehus, kan det være vanskelig å få pårørende eller ansatte til å følge når f.eks kontrollen kan ta en dag pga lang reisevei.

Gjest

#13

2014-01-29 07:55

Signert

Gjest

#14

2014-01-29 07:57

Signert

Gjest

#15

2014-01-29 10:08

Signert

Gjest

#16

2014-01-29 11:22

La lokalsykehusene bestå!
Det er en grunn til at de er blitt bygget og jeg tviler på at behovet for lokalsykehusene har forsvunnet!
Til dere som vil legge de ned: tenk deg du selv brått er avhengig av å komme deg på sykehuset... og så er det ikke der! fordi noen kloke hoder mente det var like lurt å fjerne de!

Gjest

#17

2014-01-29 13:58

Høygravid kvinne gikk ni dager i 35 minus for å føde: http://www.tv2.no/2014/01/27/nyheter/utenriks/utrolige-historier/5262059#.UujWT7TKzIU
satt på spissen, men er dette det vi ønsker?

Gjest

#18

2014-01-29 14:27

Jeg støtter opp om lokalsykehusene. Samtidig så har Nesoddingene vært uten døgnbemannet legevakt siden 2001. De trenger også all den støtte de kan få. Selv så er jeg med i aksjonsgruppen for å få døgnbemannet legevakt her ute på den langstrakte øya. Lykke til med aksjonen. Mvh Astrid

Gjest

#19

2014-01-29 14:30

Vi vil ikke miste vår trygghet

Gjest

#20

2014-01-29 15:00

.

Gjest

#21

2014-01-29 15:21

Vi må bevare lokalsykehusene her i landet. Det må vi ta oss råd til

Gjest

#22

2014-01-29 16:44

Her er det bare en ting å gjøre: Signér oppropet :) La lokalsykehusene bestå! De trengs der de er !


Gjest

#23

2014-01-29 17:04

Det ulmer i hele landet - håper det vil "brenne" snart - mitt hjerte brenner for lokalsykehusenes framtid <3

Gjest

#24

2014-01-29 17:19

Det tar Max 1 minutt. Signer!

Gjest

#25

2014-01-29 21:38

Viktig