Ja til veterinærvakt for kjæledyr

Mat- og landbruksdepartementet har trukket tilbake øremerkede midler til veterinærvakt for kjæledyr. Dette rammer syke kjæledyr i hele landet.

Fra 1. juli avvikles offentlig dyrlegevakt for kjæledyr i Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og Østfold. Dette gjøres fordi Mat- og Landbruksdepartementet ved Sylvi Listhaug vil spare 2 mill. kroner på statsbudsjettet.

Dagens ordning har eksistert siden 2007 og har vært administrert av kommunene. Det er ingenting som tyder på at kommunene vil dekke tapet av eget budsjett selv om det dreier seg om kun ca 50.000 kr i året for deltagerkommunene.

Når den offentlige veterinærvakta for kjæledyr blir borte finnes det ikke lenger noe sikkerhetsnett for kjæledyr som blir akutt syke eller skader seg utenom ordinær arbeidstid eller i helgene.

Situasjonen vil bli uholdbar og fremstår som et paradoks i et land hvor myndighetene skryter av å ha verdens beste dyrevelferd.

Hvis du er en dyrevenn og ikke ønsker å akseptere situasjonen, så signer dette oppropet.

Vi ber også om at alle tar seg tid til å skrive et protestbrev eller sende en protestmail til Landbruks- og matdepartementet og de aktuelle administrasjonskommunene. Utkast til slike brev med aktuelle adresser kan dere finne her: http://home.online.no/~wer-jako/