Stigmatisert av myndighetene/ Underskriftskampanje

Minst 152 jenter av somaliske bakgrunn er blitt undersøkt for kjønnslemlestelse de siste ti årene. Mange foreldre og uskyldige små jenter har måtte oppleve denne unødvendige og grufulle ildprøven. Foreldrene opplever denne undersøkelsen som psykologisk tortur for både dem og jentene. I følge tall NRK har hentet inn fra sykehusene er ingen av dem blitt kjønnslemlestet etter at de kom til Norge.

Hvem er vi?

Vi er kvinner og menn, vi er familier som føler oss stigmatisert. Små jenter av somalisk bakgrunn undersøkes for kjønnslemlestelse uten at foreldre blir informert, uten at de får god forklaring eller veiledning etter undersøkelsen. Politiet informerer ikke foreldrene om undersøkelsen, fordi de sier at det er riktig måte å gjøre det på når de etterforsker saken. Hva skal man si til barnet? At myndighetene har forbudt pappa og mamma å bli med når barnet blir undersøkt? Myndighetene må begynne å ta hensyn til barn og deres familie. Foreldre og barn går gjennom traumatiske opplevelser når foreldrene behandles som kriminelle og jentene undersøkes uten deres samtykke. Måten jentene blir undersøkt på, er ikke forenlig med Barnekonvensjonens Artikkel 3 hvor det står: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.» Jentene sto i fare for å bli sendt til videre undersøkelse og berørte myndigheter synes å være likegyldig til dette. Vi mener at det absolutt ikke tas hensyn til hva som er til beste for disse jentene. Vi er selvfølgelig for at myndighetene sørger for barns sikkerhet, men som nevnt ovenfor er vi veldig bekymret for at foreldre settes til side og blir sett på som uansvarlige. Følgende personer vil understreke deres bekymringer med navn og underskrift.


Abdul Ahmed og Foos Abdi    Kontakt personen bak underskriftskampanjen