Leve

LEVE Hordaland, Fylkeslaget i LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, vil med dette henstille til Bergen bystyre om å vedta en nullvisjon for selvmord. Etter vårt syn er det på tide at selvmord kommer på den politiske agendaen og blir behandlet som et problem som de folkevalgte kan arbeide med. En nullvisjon er selvfølgelig en utopi som vanskelig kan realiseres, men vi har tro på at en slik visjon kan bidra til å få politikerne til å ta problemet mer på alvor og gjøre hva de kan for å få redusert antallet selvmord. Antall selvmord har de siste årene vært bortimot tre ganger så høyt som antallet dødsulykker i trafikken, hvor en nullvisjon ser ut til å ha hatt positiv effekt.   Denne henstillingen er blitt gjort til gjenstand for en underskriftskampanje i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september 2016, og støttes av de undertegnede. Vi legger også ut kampanjen på opprop.net


Kjell E Thorkildsen/Kjell R Soleim    Kontakt personen bak underskriftskampanjen