Sikre finansiering av tjenesten Klara Klok

Klara Klok står i fare for nedleggelse. Krev at politikerne sikrer finansiering for tjenesten.

 

Klara Klok er en landsdekkende digital helsestasjon for ungdom og unge voksne. Nettsiden gir informasjon og veiledning om både psykisk og fysisk helse, noe som innebefatter temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet. Du kan selv sende inn spørsmål anonymt, eller lese andres spørsmål og svar. Svarene og innholdet på siden er gitt av et solid fagpanel som sikrer høy kvalitet på tjenesten. Tjenesten har siden starten vært driftet av Nordland fylkeskommune med økonomisk støtte fra staten.

 

 

Saken var til behandling på fylkestinget i Nordland 25 april 2016 som sak 048/16: Fremtidig eierskap og finansiering av drift Klara Klok. Utfallet av behandlingen var at Klara Klok måtte stenge fra 1.08.2016 dersom ikke finansiering kom på plass. Det ser ut til at Klara Klok vil kunne fortsette ut året 2016, men det er fortsatt noe usikkert. Det er ikke tilfredsstillende at det hvert år må søkes om midler til Klara Klok. Dersom en sikrere finansiering ikke kommer på plass vil Klara Klok måtte stenge ved utgangen av året 2016.

 

Dersom det ikke sikres finansiering for tjenesten Klara Klok, risikerer ungdom i Norge å bli stående uten e-helsetjeneste, noe som må sies å være helt uakseptabelt.


Ungdommens fylkesråd Nordland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen