Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Hognestad skule

Grunna covid-19 og utsett plan, vart ikkje den andre underskriftskampanjen fullført, og me drar derfor i gong ein ny!  Hognestad skule er Time kommunes eldste skule og er ein viktig del av Hognestad bygd. Me hadde satt pris på dykkar stemme om å behalda skulen i bygda vår.

Laget: 2020-08-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 198 198
Forrige måned 184 184

Ja til strakstiltak for barn som vokser opp i fattigdom i Norge

Alle barn fortjener en god barndom - derfor stiller jeg meg bak Kirkens Bymisjons opprop om at regjeringen må sette i gang strakstiltak for barn som vokser opp i fattigdom i Norge.  Barnas behov kan ikke vente til foreldre har kommet seg ut i arbeid, eller på at strategien mot barnefattigdom skal vedtas. De trenger endring her og nå. Koronakrisen gjør at dette haster mer enn noen gang: Foreldre må ha penger til å dekke barnas behov. Gi sosialhjelp det er mulig å leve av og hold barnetrygden ute

Laget: 2020-03-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 449 448
Forrige måned 179 178

Bevar E-Huset på Vega

E Huset på Vega blir lagt ned,er det blitt bestemt.  Turistene skryter hemningsløst av E-Huset,atmosfæren,tingene. Det er sjel i veggene der.  Skriv under å støtt E -Huset på Vega 

Laget: 2020-08-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 175 175
Forrige måned 173 173

JA til 100% kokk i skolen og gratis mat til elevene

 I 2019 fikk Barnebo barnehage og Gossen barne- og ungdomsskole ei 100% kokkestilling på deling. Den stillingen ble delt slik at kokken først var 6 mnd i barnehagen og fra 01.12.19 - 01.06.20 i skolen. I budsjettet for 2020 var Barnebo barnehage så heldige å få kokk i 100 % stilling og Gossen barne- og ungdomsskole fikk 200 000 til mat, slik at det skulle kunne severes gratis mat til elevene. Elevene har fått servert havregrøt til frokost hver dag og fått en varm lunsj i uka. Dette har vært en s

Laget: 2020-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 171 169
Forrige måned 171 169

Innfør lovpålagt ID-merking av katt

Det er ca. 700.000 katter i Norge, og flere titusen av dem er hjemløse.  De hjemløse kattene lider av kulde, sult og sykdommer, og de som overlever blir opphav til nye hjemløse katter. ID-merking sammen med kastrering kan stoppe denne sirkelen av lidelse.    Lovpålagt ID-merking vil ansvarliggjøre eierne og gi veterinærer og hjelpeorganisasjoner et verktøy til å gjenforene bortkomne katter med eierne. Pålagt ID-merking av kattunger før de skifter hjem, med den ekstrautgiften det medfører, vil f

Laget: 2019-06-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 23272 23067
Forrige måned 164 163

Nei til nedbygging av Reppeflata!

Nei til drabantby på Reppe – våre grønne lunger er truet med nedbygging!   Nå er det ny planoppstart for detaljregulering og utbygging av nærmere 300 boenheter på Reppeflata. Begge områdene er på dyrket mark – der det ene, Felt Sør, er dyrket mark i dag og det andre, Felt Nord, er opprinnelig dyrket mark frem til 90-tallet. Felt Nord er i dag løvskog og kratt, naturtype D, viktig lokal habitat for en rekke fuglearter. Vi beboere på Reppe tar sterk avstand mot en ny utbygging uavhengig av eventu

Laget: 2020-08-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 168 168
Forrige måned 163 163

Støtt Beboeraksjonens innspill til Parallelloppdraget - Tangen Sentrum

I tillegg til at vi stiller oss bak Beboeraksjon Tangen Sentrum sine 2 innsendte innspill til midtveispresentasjonene - og videre sentrumsutvikling, har Beboeraksjon Nesodden ytterligere et innspill til Parallelloppdraget: Vi mener Parallelloppdraget ikke er godt nok forankret i kommunen og at det er startet opp uten at de demokratiske grunnprinsipper er ivaretatt gjennom nødvendig medvirkning fra innbyggere. Forslagene bærer også preg av å ikke ta høyde for ny skolestruktur eller ny kulturminne

Laget: 2020-05-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 155 154
Forrige måned 155 154

Færre tilsyn gir økt fare for dyrelidelser. Gi dyrevernnemndene tilbake mandatet til å utføre rutinekontroller

Nye retningslinjer for dyrevernnemndene har ført til langt færre tilsyn. Dette går blant annet utover rutinetilsyn for å sjekke at mosjonskravet følges.   Mattilsynet har bestemt at en inspektør må være med dyrevernnemnda på tilsyn, selv om det bare er for å sjekke at regelverket blir fulgt. I ferietida kan det være bare en inspektør på dyrevelferd på avdelingen, og rutinetilsyn må nedprioriteres. Dette er i den perioden det er behov for tilsyn med mosjonskravet.   Avdelinger av Mattilsynet har

Laget: 2020-08-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 152 148
Forrige måned 135 131

Lindesnes Legesenter

Underskriftskampanje for at innbyggerene i Lindesnes får beholde legene ved Lindesnes Legesenter. Er du enig i dette gir du din underskrift. Vi må kjempe sammen!!

Laget: 2020-08-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 320 320
Forrige måned 129 129

Norge må støtte FNs atomvåpenforbud

Ved å underskrive dette oppropet stiller du deg bak vårt opprop:  "Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud".

Laget: 2019-08-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1020 1005
Forrige måned 129 126Facebook