Fellesskapet i Askim - forslag til Indre Østfold kommunestyre

Fellesskapet i Askim er et lavterskeltilbud for voksne mennesker med utfordringen innen rus og/eller psykisk helse. Kommunens administrasjon har allerede tatt bort frokosten ved Fellesskapet og ønsker å omorganisere/redusere tilbudet ytterligere, noe vi som brukere ved Felllesskapet mener vil ramme en utsatt gruppe i samfunnet uforholdsmessig hardt. Årsaken skal visstnok være økonomiske og hensikten er å spare penger i kommunens budsjett. Vi synes ikke dette tilbudet eller tilsvarende tilbud er rette stedet å spare penger.

Fellesskapet har fulgt med i den politiske debatten og har stor tro på at det i denne saken er et klart flertall for å opprettholde tiltaket som Fellesskapet har i dag, men med to timers forlengelse slik det blir det samme som det var før kommunen kuttet ut frokosttilbudet, fra kl.8.30. Dette vil igjen gjøre så brukerne ved Fellesskapet kan få frokost.

Brukerne ved Fellesskapet fremmer følgende innbyggerforslag til kommunestyret i Indre Østfold kommune, som for øvrig trenger 300 underskrifter for å kunne bli fremmet for kommunestyret:

Tilbudet ved Fellesskapet i Askim opprettholdes som en daglig ordning med åpningstid fra  08.30 - 14.30. (Dette er identisk med den opprinnelige åpningstiden.) Beukerne ønsker ikke en oppsplitting av medlemmene slik det er forreslått i en ny organisering ved gruppedeling og færre dagers åpningstid.

Det serveres frokost mellom 9 - 10 og lunsj rundt 12.

Representanter fra brukerne ved Fellesskapet tilbyr seg å være med på å ordne i stand frokosten, slik de i dag gjør med lunsjen.

Det betales fortsatt en egenandel for både frokost og lunsj.

Fellesskapet får selv velge sine brukerrepresentaner og være med på å gjennomføre valget.

Alle som støtter dette forslaget til brukerne av Felllesskapet i Askim, kan vise det ved å signere dette oppropet. Det trengs 300 underskrifter for at denne saken skal bli behandlet i kommunestyremøte. 

Din signatur kan hjelpe Fellesskapets brukere til å bli hørt.


Fellesskapets brukere, ført i penn av Frank Finstad    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Fellesskapets brukere, ført i penn av Frank Finstad fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...