Sammen for Vingar skole, ja til nærskole for bydel Vingnes!

Til: Formannskap og øvrige påvirkere i sak om skolestruktur

Skolestrukturen i Lillehammer står ovenfor store, og meget snart innsettende endringer, spesielt for bydel Vinges og Vingar skole. Administrasjonen i Lillehammer kommune har nylig fremmet et forslag om å legge ned Vingar skole som ett av mange tiltak i den fremlagte dimensjoneringsplan.

I det nyeste høringsforslaget utredes det kun alternativer som innebærer at ca 140 elever mister sin nærskole, og heller skal ta buss 7 km til Jørstadmoen skole. I et folkehelse og bærekraftperspektiv er dette uhensiktsmessig.

Målet med denne underskriftskampanjen er å vise oppslutning rundt ønske om å bevare Vingar skole. Nærskolen har utvilsomt stor verdi for lokalsamfunnet i bydel Vinges. Et lokalsamfunn som er i vekst, med ca 200 planlagte nyeboliger, og som er attraktivt for småbarnsfamilier med skole og barnehage, vingarparken og et aktivt idrettslag.

Vi mener at Vingar skole med sine fine ute fasiliteter og bynære beliggenhet som er god å bo i for både yngre og eldre. Skolen er også en viktig faktor i en bydel som har et variert boligtilbud som medvirker til å rekruttere unge familier til Lillehammer.

Vi oppfordrer alle som ønsker å bevare Vingar skole til å signere denne underskriftskampanjen!

Oppfordrer også så mange som mulig til å sende inn høringsinnspill til postmottak@lillehammer.kommune.no innen høringsfristen den 22.03.24.

Del og inviter så mange som mulig til denne kampanjen slik at vi kan vise viktigheten av at Vingar skole får beståLillehammer trenger Vingar skole!

 

IMG_88131.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Blime gruppen-facebook fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...