Avslutt USNs samarbeid med Kongsberg Gruppen, Nammo og israelske institusjoner

Åpent brev til ledelsen ved USN: Oppfordring til handling med underskrifter

(english below) 

 

Kjære medlemmer av USN-samfunnet og alle andre!

Dette er et opprop til USNs ledere. Våre ledere vil diskutere samarbeid med Kongsberg Gruppen, Nammo og andre israelske institusjoner. Denne underskriftskampanjen har som mål å vise motstand mot disse pågående samarbeidene.

Alle er velkomne til å signere, uavhengig av tilknytning til USN. Imidlertid understreker vi den svært viktige betydningen av at studenter og ansatte ved USN skriver under. Din signatur kan ha reell innvirkning i å lede USN i en mer positiv retning.

 

Vi har tre krav: 

1.   Akademisk boikott av Universitetet i Haifa og Hadassah Academic College Jerusalem!

2.   Opphør av samarbeidet med Kongsberg Gruppen og Nammo. 

3.   En tydelig fordømmelse av Israelske angrep i Palestina!    

 

Link til dokument:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:dc28de01-358c-4fca-bf47-4c22eabc911f


_______________________________________________________________

 

An open letter to USN leaders: Urgent call for action endorsed with signatures.

 

Dear members of the USN community and everyone else!

This is an urgent call for action to the USN leaders. Our leaders will discuss the collaborations with Kongsberg Gruppen, Nammo and other Israeli institutions. This petition aims to collectively show resistance to the ongoing collaborations in order to shape the future of USN.  

Every individual is welcome to sign, regardless of affiliation with the USN university. However, we emphasise the critical importance of students and employees within USN to join this movement. Your signature holds the power to real change toward a more positive direction.    

 

We have three demands:

1.   Academic boycott of the University of Haifa and Hadassah Academic College Jerusalem!

2.   Termination of collaboration with Kongsberg Gruppen and Nammo.

3.   Clear condemnation of Israeli attacks in Palestine!      

 

Link to the document: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:4c4be755-d3c7-4d3c-835a-d1af70f8d9fe

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg USN student fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...