Underskriftskampanje for et trivelig sentrum, Innbygda i Trysil.

IMG_7007.jpeg

Vi vil at Innbygda sentrum skal være et bygdesentrum, der den gamle bebyggelsen skal være sentral og tas hensyn til. Nye bygg må tilpasse seg eksisterende bygg. De må ikke ha mer enn 3 etg. og det må være saltak. 

Sentrumsplanen står på trappene til å bli behandlet, der fremtidens Innbygda skal avgjøres. Det haster med å si hva vi mener, signer nå! 

Dette er saken i korte trekk

En revidert sentrumsplan skal behandles og om den vedtas kan det du ser i bilde over bli en realitet. Planforslaget legger opp til maks 15 meters byggehøyde, åpner for flate tak og for fasader som er sammenhengende mer enn 20 meter.

Under ser du hvordan Innbygda ser ut i dag, med lav historisk trehusbebyggelse med saltak, grønne lunger og frie siktlinjer til elven og fjellet.

Mai 2020 Norconsult mulighetsstudie for Sentrumsplan Trysil 

Fakkeltog 29.januar kl.17:30

Hva slags sentrum vil du ha? Bli med, signer oppropet og la oss vise at vi er mange som bryr oss om fremtidens Bygda - møt opp ved Gammelskula, mandag 29.januar kl.17:30. Velkommen! 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Bianca Wessel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...