Opprop mot rasering av reindrift og natur

Reinbeitedistrikt fra de nordligste distriktene i Øst-Finnmark til Nord-Troms tar til orde for hindre ødeleggelsen av naturen som Kraftløftet og annen kraftutbygging knyttet til vindkraft medfører. Regjeringen pakket nyheten om kraftplanene inn i pent innpakningspapir, men innholdet i pakken fremstår for oss som ren ødeleggelse. Prisen for vindkraft og kraftlinjer er ødelagt natur. Reineierne betaler prisen i form av reinbeiteland og tapte arbeidsplasser. At vi skal bære byrden av overgangen til såkalt grønn energi, er å gi oss et uforholdsmessig stort ansvar for klimaendringene.

For å elektrifisere Snøhvit behøves det enormt mye kraft, og vi frykter en ytterligere nedbygging av beiteområder. Vi har allerede gitt til samfunnets behov, bidratt i samfunnsutviklingen, bit for bit. Mange distrikter har avgitt områder til vannkraft, som også regnes som såkalt grønn kraft. De planene som skisseres vil være de verste inngrepsplanene noensinne i sårbar arktisk natur. Ethvert arealinngrep angår større areal enn selve inngrepet, forskere har dokumentert at dyrene unngår vindkraftverk med opp til 10 km i radius.

Naturen er på retur, og verden har ikke «bare» en klimakrise, men også en naturkrise. Hvert år taper man enorme områder med natur. Hvis målet med kraftutbygging er å demme opp for klimakrisen, så forverrer man samtidig naturkrisen. Målet burde jo heller være at den ene krisen ikke forverrer den andre.

Alle som trives i naturen her nord vil lide dersom naturen ødelegges til fordel for kraftutbygginger. Folk i Norge er glad i naturen, man høster av den og bruker den til rekreasjon. Vi reindriftssamer skiller oss ikke ut, vi bruker også naturen og ønsker å beholde den. Ikke bare for rekreasjonens del, men fordi naturen er selve grunnlaget for vår næring og kultur. Reinen trenger uutbygd natur for å kunne leve og trives, og på denne måten være vårt livsgrunnlag også framover.

Så til alle som har mulighet til å stoppe gjennomføringen av disse planene: gjør det, stopp planene. Sørg for at reindriftsnæringens rettsikkerhet ivaretas. Hindre de planlagte naturødeleggelsene.

Dette oppropet er initiert av et nettverk av reinbeitedistrikter.

Per John Anti, Spiertagáisa

Elin Magga, Sállan/Cizašnjárga

Maret Laila Anti, Lágesduottar

Ellinor Guttorm Utsi, Čorgaš

Frode Utsi, Rákkonjárga

Karen Inga Eira, Fávrrosorda

Mikkel Johan Eira, Fávrrosorda

Ole Nils Aslak Baal, Bassevuovdi

Henrik A. Sara, Ábborášša

Nils Ante Gaup, Ábborášša 20230319_092519_(1).jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Nils Ante Gaup vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...