JA til rekreasjonsløyper for snøsccoter i Melhus

JA TIL SNØSCOOTERKJØRING I MELHUS.
Som dere alle kanskje vet, har det vært en lang prosess for å få til rekreasjonsløype i Melhus.

Nå skal løypenettet ut på en siste høringsrunde, og vi trenger all den støtten vi kan få.

Paralelt med dette skal grunneieravtalene signeres.

HVORFOR LØYPENETT FOR REKREASJONSLØYPER:

- Flere kan komme seg ut i naturen, uansett alder og helsetilstand.

- Enklere å kontrolere lovlig-ulovlig kjøring. (SNO/Politi)

- Stor grad av selvjustis, redd for å miste rekreasjonsløyper.

- Mindre ulovligkjøring - færre ulykker ( Trygg trafikk)

- Flere skiturister, godt skiltet og merket løyper. ( kommer lengre ut i marka)

- Kommunen ønsker at færre må søke løyve.

- Utnytte muligheten for isfiske og salg av fiskekort.

- I et konsekvensutredet løypenett unngåes skader på eiendom, natur, dyreliv, og miljø for øvrig. (krav til kommunene)

- Forskriftene for løypene vil gi detaljerte bestemmelser. ( avstand til rasting - fartsgrenser)

- Kan gi inntekter på sikt, positive ringvirkninger for næringslivet. (salg av fiskekort/vedsekker/bensin/kiosk osv)

- Samatun og Røde Kors kan få inntekter til drift av hytten ved kiosksalg og overnatting.flå_snøscooterklubb.jpeg

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Wenche Gråbak fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...