IKKE ÉN TIL – STOPP DRAP PÅ KVINNER!

Grafikk_opprop1.jpg

 

IKKE ÉN TIL – STOPP DRAP PÅ KVINNER!  

Siden år 2000 har 186 kvinner i Norge blitt drept av partnere, eller tidligere partnere. Majoriteten av partnerdrapene skjer på tross av at det har vært tydelige faresignaler i tiden før drapet. 7 av 10 kvinner var i kontakt med hjelpeapparat før de ble drept.           I 72 prosent av partnerdrapene de siste 20 årene var det registrert én eller flere episoder med partnervold før drapet. Dette er varslede drap.  

Vi som samfunn er alt for tilbakeholdne med restriksjoner for voldsutøver. Vi veit at omvendt voldsalarm flytter byrden fra voldsutsatte kvinner til voldsutøvende menn, og vi vet at dette er et tiltak som fungerer i praksis. Vi kan ikke være mer opptatt av friheten til voldsutøver, enn til den voldsutsatte!     

Norge har gjentatte ganger fått kritikk fra FN for å ikke gjøre nok for å bekjempe menns vold mot kvinner.

Norske myndigheter på alle nivå har ansvar for å beskytte sine innbyggere og ivareta deres menneskerettigheter, og som innbyggere må vi holde våre politikere ansvarlige.  

Vi krever:

  • Fortgang i prosessen for å kunne ta i bruk omvendt voldsalarm i større grad   
  • Nok ressurser og kompetanse til oppfølging i alle politidistrikt, så alle kvinner over hele landet får tilstrekkelig beskyttelse.   
  • At den permanente partnerdrapskommisjonen må settes ned første halvår 2024 som lovet. Vi har ikke tid til nok en utsettelse!
  • At det følger nok penger med opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner som ble presentert i desember 2023.       
  • Staten må pålegge kommunene å jobbe mer systematisk og helhetlig for å forebygge og forhindre vold og partnerdrap.

Bak dette oppropet står tretten kvinneorganisasjoner og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)

JURK, juridisk rådgivning for kvinner Kvinnefronten

Krisesentersekretariatet

Kvinneaktivistene

Kvinnefronten 

Kvinneuniversitetet i Norden

Kvinnegruppa Ottar

LIN, Likestilling, Inkludering og Nettverk

MiRA-senteret

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norges Kvinnelobby

Nyfeministene

Samisk KvinneForum

Vi tror deg-stiftelsen

Og de mange enkeltpersoner som har undertegna.      


Norges Kvinnelobby med flere.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Norges Kvinnelobby med flere. vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...