Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Avlys Black Friday

Dette er ikke tiden for kjøpefest og trengsel rundt tilbudsbordene. Avlys Black Friday for å: Unngå sløsing med naturressurser Unngå smittefare Ta vare på spesialbutikker og små butikker som ikke kan være med på kjøret Vi ønsker oss heller varer som kan brukes lenge og repareres hvis de går i stykker. Vi vil vite at de er produsert på en bærekraftig måte og med akseptable arbeidsforhold. Vi vil satse på gjenbruk, ikke på kjøp og kast. Vi har lenge forsynt oss tankeløst av klodens ressurser, som

Laget: 2020-08-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 33 33
Forrige måned 31 31

JA til Motorsportsenter på Norbø i Lillesand

  JA til Motorsportsenter i Lillesand!Den 13. Februar fra kl 17 og utover kvelden, blir Motorsportsenteret på Nordbø Gård behandlet som prinsippavgjørelse i bystyret, altså om kommunens politikere ønsker en vurdering av tomta på Nordbø til å kunne bli et motorsportsenter. Sier de JA, settes prosessen igang med å vurdere grunnforhold, vei inn til område, støy osv osv. For å gi et godt grunnlag til politikerne for å ta en beslutning om videre saksgang. Et NEI denne dagen vil enten bety seks års ut

Laget: 2019-02-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2093 2027
Forrige måned 27 27

Nå må KS stå opp for sykepleierene i kommunen

Nå er det på tide at vi roper ut! Det er på tide at vi får lønn for den jobben vi gjør innen den kommunale sektoren. Vi krever at vi på lik linje skal få betalt  for den jobbe vi gjør, både i form av lønn, tillegg og for å stå i risiko for smitte av covid 19. Vi behandles som annenrangs sykepleiere slik det er nå.  Vi kan nekte å jobbe overtid, og ja det er vanskelig å forlate jobb når det koker rundt deg og det egentlig burde ha vært flere på jobb - men er det vår jobb å ha nok folk på jobb? Ne

Laget: 2020-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 962 960
Forrige måned 26 26

Ønsker 4-dagerstilbud tilbake i barnehagene i Lyngdal kommune

4-dagers tilbudet i barnehagene er tatt bort fra og med høsten i Lyngdal kommune. Dette har vi til nå hatt tilbud om på Byremo og Konsmo. Vi ønsker at dette skal bli tatt opp i kommunestyret til en ny vurdering, og ikke bare i utvalget slik det er blitt til nå. Det burde være opp til hver enkelt familie å bestemme om de vil ha barna 3, 4 eller 5 dager i barnehagen. Ikke alle har økonomi til å betale for 5 dager og i tillegg jobbe redusert for å ha de hjemme en dag. Og for mange er 3 dager uaktue

Laget: 2020-05-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 146 146
Forrige måned 25 25

Vi vil ha 70-80-talls museum i Sorenskrivergården

Hva med å ta en tidsreise tilbake til 70 & 80-tallet? Vandre rundt og utforske alle de saker og ting mange vokste opp med, eller lære om hvordan verden har endret seg på noen tiår? Skoleklasser får lokalhistorie til ettertanke, der de kan jobbe med oppgaver hvor hjelpen er å hente hos foreldre eller besteforeldre. Dette er litt av hva et 70-80-talls museum kan romme, og hva Sorenskrivergården kan brukes til, og med din underskrift markerer du overfor vårt bystyre at dette er noe du vil ha. 

Laget: 2020-09-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 27 27
Forrige måned 24 24

Mot utbyggingen av haller på Nymark

Det foretas en konsekvensutredning vedr utbygging på Nymark. Det foreligger i alt 6 forslag som alle kan sies å være mangelfulle. Det er ikke utarbeidet skyggekast eller tverrsnitt som viser bygningenes innvirkning på nærliggende bolighus eller det faktiske størrelsesforholdet til eksisterende bygg. Det skal heller ikke planlegges inn eller tilrettelegges for parkering for deltagere eller besøkende til anlegget. Dermed blir området mer belastet med fremmedparkering enn det allerede er i dag.  Op

Laget: 2020-09-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 88 87
Forrige måned 22 22

Ja til ny sti mellom Krokbekken og Jørnlia!

Kampanjen er opprettet for å vise hvor stor interesse det er for å fortsatt ha en gangsti mellom Krokbekken og Jørnlia. Stien som har vært der i ørten år er nå avstengt. Vi mener at kommunen må ta ansvar da Krokbekken Panorama har ført til mye større ferdsel der. Vi har full forståelse for at huseier nå har stengt av stien. Alle underskrifter vil bli overlevert til Målselv kommune!

Laget: 2020-08-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 152 150
Forrige måned 21 20

Partiet Folkevett; Mot vindmøller, og nødvendige hensyn for fremtidige generasjoner.

Grensen er nådd for skjemavelde. Vi har sett oss lei av at offentlige vedtak ødelegger naturarven- og miljø som fremtidige generasjoner bør ha gleden av. Det er på tide med nye visjoner og nødvendige rasjonelle endringer som ruster oss til fremtidens utfordringer for folk i by og land.  Heretter det klokskap og rasjonale som skal gjelde!

Laget: 2020-09-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 112 111
Forrige måned 20 19

Beholde togstoppet på Vikeland og gjøre bedre muligheter for alle reisende

Hei jeg mener det er unødvendig bruk av midler til å endre på noe som har vært i alle år i Vennesla. At når togstoppet er så bra som det er og er ikke så mange år gammelt, da mener jeg siden sist opprusting av perrongen og parkering. Så nå skal de liksom bruke millioner av kroner for å få et helt nytt stopp, hvorfor bruke midlene unødvendig til dette en annet fornuftig. Som å få noen skur på perrongen hvor man kan stå under hvis dårlig vær, få elektriske busser som er mer samkjørte med tog tider

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 20 20
Forrige måned 20 20

Gratis Tannlege

Tannlege bør være gratis i Norge, på lik linje med fastlege. Enig? Signer da vel :)

Laget: 2020-08-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 127 126
Forrige måned 20 20Facebook