La hver familie bestemme fordeling av foreldrepermisjonen selv!

2773E033-7CC8-4FBF-85E3-6C2176938343.jpg
 
 
"Fordeling av foreldrepengeperioden

Foreldrepengeperioden består av en mødrekvote på 15 uker, (hvorav de første seks ukene må tas rett etter fødselen), en fedrekvote på 15 uker, en periode på tre uker før termin til mor og en fellesperiode på 16 uker (totalt 49 uker)"

Slik lyder dagens ordning på fordeling av foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon. 

Ordningen har mange fine faktorer og gir noen familier en fin flyt i hverdagen der far/medmor får en lenger periode sammen med barnet. MEN i mange tilfeller tvinger det også mor ut i jobb igjen når barnet bare er 7 mnd. 

Dette innebærer en rekke problemstillinger for mange. Det kan ta tid å komme seg til hektene etter et svangerskap og fødsel. Noen har barn med ekstra utfordringer, det kan være mangel på søvn, mange ammer enda og mange syns det er tungt for psyken å skulle dra fra når barnet er like over et halvt år. 

Dette resulterer ofte i at man føler seg tvunget til å ta ulønnet permisjon og mange prøver, men brenner seg og ender med en sykmelding. Begge deler er fryktelig lite gunstig. 

Vi kan diskutere opp og i mente at vi har det godt med å i det hele tatt ha tilbudet om 49 uker med permisjon. Men, nå er samfunnet lagt opp slik og det gir en både god og trygg start for familier. MEN et familieliv er ikke A4 - det er mange ulike installasjoner. I noen tilfeller er det gunstig at mor er mye hjemme, hos andre trengs det kanskje at far tar den største delen. Det er ikke noen fasit. 

Jeg har selv 3 barn. Kanskje har jeg fått alle livet ville gi meg. Men, jeg brenner så for at familier skal få frihet til å velge selv. Slik at alle kan få en fin start uten bekymringer sammen med de fine små nye verdensborgerene våre. 

Skriv gjerne under om du er enig - jeg vil sende det videre til regjeringen. Kanskje de lytter <3 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Malin Mellow fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...