Nei til nedleggelse av Vindingstad barnehage

Ikke legg ned barnehagen vår, Vindingstad barnehage i Gjøvik! 

Slutten av oktober kom nyheten om at barnehagen vår Vindingstad barnehage plassert i Sørbyen i Gjøvik, foreslås sammenslått med Topro barnehage(fremtidig Bondelia barnehage) allerede fra høsten 2024. Dette kommer for brått på for oss, og vi ønsker en bredere utredning før valg om nedleggelse tas. Signer oppropet nå, så vi kan legge frem for våre lokale politikere før budsjettet skal vedtas i desember. 

vindingstad-barnehage-sommer-1.jpg

Dette er noen av våre argumenter:

-Vi ønsker fokus på barnets beste, kontinuitet og relasjoner, gjennom å legge ned en barnehagen som har eksistert som en instutisjon i over 30 år, så mister vi et naturlig samlingpunkt i lokalmiljøet vårt.

-Barnehagen vår er akkurat passe stor på 50 plasser, og forskning viser at mindre barnehager forbindes med økt kvalitet og trygghet.

-Barnehagen har mange kvalifiserte ansatte som har jobbet der i lang tid, dette gjør at tradisjoner og verdier som er viktig for identiteten av barnehagen beholdes år etter år. 

-Barnehagen vår ligger i utmerket beliggenhet for mange av oss i Sørbyen bydel, et flertall av barna bor i gåavstand, noe vi liker godt da vi slipper ut med bilen og ikke alle har tilgang på bil.

-Barna våre trenger sine faste og trygge voksne som har fulgt de store deler av oppveksten. 

-Vi vil medvirke som både foreldre og innbyggere i Sørbyen bydel.

-Barnehagen vår rommer mange søsken,og kommende søsken, og disse ønsker vi skal forsette å gå i samme barnehage i lokalmiljøet.

-Barnehagen vår har allerede inkludert barn og ansatte fra Kopperud barnehage som Gjøvik kommune la ned i samme bydel i 2021. Vi ønsker forutsigbarhet og kontinuitet til det beste for barna våre.

-Denne barnehagen er som en uvurderlig link for mange barn som skal videre til Vindingstad skole. Barna våre gleder seg til å fullføre barnehageåret i "sin" egen barnehage som gruppe.

- Vi ønsker fleksibilitet og valgfrihet, to kommunale barnehager vs seks private i Sørbyen bydel muliggjør ikke dette i fremtiden. 

 

Signer oppropet i dag, sammen står vi sterke i Vindingstad! 

På forhånd takk for din støtte!

 

Link til avisoppslag i OA, pr 30.10.23: https://www.oa.no/vindingstad-barnehage-trues-av-nedleggelse-hevder-barnehagesjef-sa-noe-annet-i-foreldremote/s/5-35-1842601

Rapporten fra Agenda Kaupang ang barnehagestruktur i Gjøvik kommune (2022): https://www.gjovik.kommune.no/engasjerdeg/_f/p34/ib6b9e628-11e4-489e-93b8-7d7daefee1cf/barnehagestruktur-kunnskapsgrunnlag-kommunestyret-23022023.pdf?fbclid=IwAR2cVSl5mLBnUayggKRtNai2u5SfkabUwoRzMeADv6oWyzdymuKD_SLmYW0

 


Foresattte ved Vindingstad barnehage    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Foresattte ved Vindingstad barnehage fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...