Støtt oppretting av vennskapsby mellom Bergen og Hebron i Palestina

Oppfordring til å støtte vennskapsby med Palestina Palestinakomiteen i Bergen hilser velkommen vedtaket i Bergen bystyre om å vurdere vennskapsbysamarbeid med en palestinsk by. Vi håper nå bystyret går videre med å vedta en mer forpliktende intensjonsavtale om å inngå vennskapsbyavtale. Et vennskapsbysamarbeid kan være en konkret måte å vise solidaritet på. Det kan skape bevissthet om palestinernes situasjon og kan bidra til å bryte isolasjon de befinner seg i. Forhåpentligvis kan det skape håp i en situasjon der palestinerne etter mange års okkupasjon føler seg glemt og sviktet av omverden. Vi støtter forslaget om Hebron som mulig vennskapsby. Hebron er en delt by der flere israelske bosettinger og et stort antall soldater legger ekstreme begrensninger på palestinernes frihet. I 2019 ble TIPH (Temporary International Presence in the City of Hebron) kastet ut av byen etter 22 års tilstedeværelse. Det gjorde også at Kirkens Nødhjelp måtte avslutte sitt ledsagerprogram som i mange år bidro til økt trygghet for palestinske skolebarn som er nødt til å krysse israelske kontrollposter. Mens Hebron blir mer og mer isolert bør vi svare med mer samarbeid og nærvær. Vi oppfordrer med dette alle aktører i sivilsamfunnet, næringslivet og akademia til å slutte seg til dette oppropet om å etablere vennskapsby med Palestina.


Åse Sælensminde - Palestinakomiteen i Bergen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Åse Sælensminde - Palestinakomiteen i Bergen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...