Nei til utvidelse av oppdrettsanlegget i Aldalen i Samnangerfjorden!

Bolaks AS bruker elektrifiseringskabelen til Yggdrasil (NOA-Krafla) som påskudd for å be om utvidelse og flytting av oppdrettsanlegget i Aldalen i Samnangerfjorden.  

Dagens anlegg påvirker allerede nærområdene med utslipp (kjemikalier, fekalier, fôrrester og løste næringssalter), og er allerede en barriere for vandringsmønster for fisk og sjøpattedyr. Nå vil Bolaks beslaglegge en enda større del av fjorden: Plassere seg midtfjords med ankerfester og lange fortøyninger i alle retninger. Planområdet er på hele 1438 daa og Bolaks vil firedoble området med merder! Slik legger de til rette for økt produksjon på sikt.  

Lokaliteten Aldalen er plassert i den eneste utvandringsruta for laksesmolt fra totalt tre vassdrag med kjente laksebestander: Øvredalselva/Lønningdalselva, Hopselva og Tysseelva. I området er det observert kolonier av øyekoraller, steinkoraller (rødlistet) og hornkorallen sjøtre (rødlistet). Fjorden er mulig beiteområde for blålange (rødlistet, sterkt truet). Det er rikt med torsk, øyepål, lange, brosme, lyr, steinbit og sei. Disse er definert som ansvarsarter som innebærer at 25 % eller mer av den europeiske bestanden finnes i Norge. Fjorden tåler ikke mer forurensing!

Sjøen er en felles naturressurs, men forslaget til Bolaks:

  • Ødelegger etablerte fiskeplasser for dorg, garn, liner og teiner
  • Forringer kvaliteten på fisken.
  • Sprer miljøgifter som mikroplast og kobber fra nøter og tauverk, søppel, fôrrester, legemidler og kjemikalier brukt i bekjempelse av lakselus over et enda større område.
  • Hindrer fritidsfiske og framkomst med båt, blant annet langs land under Rødsliane der fiskeplassene står tett.
  • Gir miljøskade på forflytningskorridor for torsk og anadrom fisk, og betydelig miljøskade på Lønningdalselva.
  • Øker risikoen for rømming av fisk og spredning av lakselus, med negativ virkning for villaksen.
  • Påvirker sjøfugl med støy og økt arealbeslag.
  • Gir dårligere levevilkår for alle i området som bruker sjøen i dag, og for fremtidige generasjoner.  

Vi er sterkt imot utvidelse og flytting av anlegget i Aldalen.
Vi krever at politikerne i Bjørnafjorden kommune stemmer imot forslaget!
 OPPROPET STØTTES AV:
Bjørnafjorden Fritidsfiskarlag
Fusa Jakt og Fiskelag

Norske lakseelver
Os Jakt og Fiskelag
Reddvillaksen 
Samnanger Jeger og Fiskarlag
Ordfører i Samnanger kommune, Knut Harald Frøland

nl_logo.png
 Reddvillaksen-logo-002-e1614328097409-3.jpg
OsJFL_Ikonliten1.png www.njff_2.jpgSamnangerJFL_Ikonliten.png

Husk å bekrefte signaturen på epost.
Skriv også hva du synes til post@bjornafjorden.kommune.no innen 04.09.2023, vis til saksnummeret 22/1906. Kopier fra teksten over eller skriv noen egne ord. Dokumenter i saken finner du her

 

Skjermbilde_2023-08-14_kl._14_.31_.40_.png

Faksimile fra PlanID: 20220300/Multiconsult

20230814_175746_liten.jpg

Fisketur. Foto:Privat


Marit Lønningdal for arbeidsgruppen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Marit Lønningdal for arbeidsgruppen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...