Vil ha refusjon på Victoza,Saxenda,Ozempic og Wegovy

Hva med oss nå som har brukt eller bruker medisiner med virkemiddel  som LIRAGLUTIDE OG SEMAGLUTID som er i disse reseptbelagte medisiner når vedtakene våres går ut ??? Hva må til for de med tilleggssykdommer å slippe en KMI på over 50 mot tidligere KMI på 35.

Har du råd til å betale for den uten refusjoner?

Hva mener du om dette? 

VI MÅ FÅ DETTE SNUDD TIL FORDEL FOR OSS SOM SLITER MED FEDME. Dette er jo en kronisk sykdom og vi vil bli mange flere om vi ikke får hjelp. 

DEL OVER ALT !!!! 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Gro Athene Fredheim fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...