Bevar Ålfjordens perlePolitikerne i Vindafjord kommune har enstemmig vedtatt oppstart av et gigantindustriprosjekt på Dommersnes i Vikebygd, «Ålfjordens perle» på folkemunne. Den totale størrelsen på prosjektet er 550 dekar, tilsvarende 77 fotballbaner, dersom alle fasene gjennomføres.


Formålet med prosjektet er først og fremst å benytte området til å sette sammen 200 meter høye vindturbiner. Disse turbinene skal etter alt å dømme monteres på skift (døgndrift), og de skal stå på rekke og rad ute i Ålfjorden i påvente av tauing ut i Nordsjøen.

Lokalpolitikerne vedtok oppstart av prosjektet uten å forhøre seg med folket. Det er ikke slik demokratiet skal fungere. Dette oppropet er et forsøk på å gi politikerne i Vindafjord kommune klar beskjed om å stoppe prosjektet før neste fase og vurdere omregulering av området rundt det eksisterende industriområdet på Dommersnes til LNF (landbruks-, natur- og friluftsområder).

La Vikebygd få beholde naturen, kulturlandskapet og artsmangfoldet. La Vikebygd forbli ensbetydende med ro og fred. La Vikebygd forbli Ålfjordens perle! Signer dette oppropet om du er enig. Alle medlemmer av berørte hus- og hyttestander, fra Toredalen i nord til og med Trovågsfeltet i sør, og eventuelt berørte på utsiden av Viks grenser, kan signere dette oppropet.

I forbindelse med prosjektet har det dukket opp en rekke påstander. Disse har jeg samlet, og gitt mitt tilsvar til under:

1. Industri på Dommersnes vil føre til tilflytting til Vikebygd
 - Nei. Vikebygd ligger ikke langt i fra både byer og andre tettsteder. Eventuelle industriarbeidere på Dommersnes vil pendle.
- Nei. Etter alt å dømme vil prosjektet ha døgndrift. Dette betyr skiftordninger, som igjen betyr overnatting på brakkerigger for pendlende industriarbeidere.
- Nei. Folk som er attraktive tilflyttere til steder som Vikebygd, er unge voksne – ofte i en etableringsfase. Disse vil høyst sannsynlig ikke se på Vikebygd som et godt alternativ gitt all lyd- og lysstøy en slik gigantindustri vil stå for. I stedet for tilflytting, slik bygda ønsker seg, vil prosjektet kunne føre til det motsatte: fraflytting. (Et eksempel på dette er undertegnede, som nylig flyttet til Vikebygd sammen med samboer mye på grunn at de rolige og naturskjønne omgivelsene. Vi trives svært godt i Vikebygd, men nå må vi lete etter en ny bygd å etablere oss i – hvis gigantprosjektet blir en realitet.)

2. Industri på Dommersnes vil føre til arbeidsplasser for Vikebygds innbyggere
- Både ja og nei. I dagens samfunn er det slik at alle stillinger krever nødvendig kompetanse og erfaring. Det gjelder også her. De av Vikebygds innbyggere som sitter på denne kompetansen vil kunne søke på jobbene, ellers vil stillingene fylles av pendlere.

3. Industri på Dommersnes vil føre til verdiskaping
- Både ja og nei. En gigantindustri på Dommersnes vil føre til inntekter for Vindafjord kommune. Samtidig er det viktig å huske den verdiskapingen som allerede foregår i bygda, gjennom hytteliv og turisme. Kommunen har tilrettelagt for dette i flere tiår. Nå skal alt dette arbeidet ofres, og en skal satse på gigantindustri i stedet. Verdiskaping i form av industri foregår allerede flere andre steder i Vindafjord kommune. Hvorfor ikke satse videre på disse lokasjonene, og heller la Vikebygd fortsette med sitt arbeid for hytteliv og turisme?

4. Støy og støv kommer bare til å være et problem i utbyggingsfasen
- Nei. All logikk tilsier at et så stort industriområde – 77 fotballbaner! – vil føre til mye lyd- og lysproblematikk, også i en driftsfase.

5. Industri på Dommersnes vil ikke medføre verken forurensing eller store inngrep i naturen
- Nei. Planene som foreligger per i dag, vil forårsake enorme inngrep i uberørt natur.
- Nei. Gyteområdene til flere fiskearter står i fare ved en eventuell utvidelse av industriområdet.
- Som alle kommuner i landet har også Vindafjord kommune forpliktet seg til å bevare og verne natur. I Statsforvalterens vurdering av kommunen gjennomført i mai 2023, står det under «Miljø og klima» følgende: «.. I Vindafjord kommune er 0,83 prosent av arealet i vern». Dette er for svakt! I stedet for å bygge ut mer industri på nye lokasjoner, bør kommunens politikere prioritere å verne areal.

NRK Radio:
25.01.2024 – https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO02001824 (01:35:00)

Grannar:
27.01.2024 – https://grannar.no/2024/01/klare-til-a-ta-kommunen-til-retten/
08.01.2024 - https://grannar.no/2024/01/fryktar-for-bygda-si-framtid/
01.12.2023 - https://grannar.no/2023/12/statsforvaltaren-klager-pa-dommersnes-loyve/
28.11.2023 - https://grannar.no/2023/11/hog-temperatur-pa-allmote/
21.11.2023 - https://grannar.no/2023/11/hastverk-for-industriplanane-pa-dommersnes/
16.11.2023 - https://grannar.no/2023/11/dommersnes-soknad-er-godkjent/
14.11.2023 - https://grannar.no/2023/11/sa-nei-til-politisk-behandling-av-dommersnes-soknad/
13.11.2023 - https://grannar.no/2023/11/realistiske-illustrasjonar/
12.11.2023 - https://grannar.no/2023/11/vil-ha-politisk-behandling/
10.10.2023 - https://grannar.no/2023/10/nytt-fylkesorgan-seier-nei-til-dommersnes-soknad/
05.10.2023 - https://grannar.no/2023/10/kampen-om-bygda-si-sjel2/
27.09.2023 - https://grannar.no/2023/09/ordforaren-om-af-planane-i-vats-for-oss-er-alt-om-skjer-innan-naeringsutvikling-interessant/
26.09.2023 - https://grannar.no/2023/09/statsforvaltaren-seier-nei-til-dommersnes-soknad/
14.09.2023 - https://grannar.no/2023/09/glad-for-nye-havvindomrade/
08.09.2023 - https://grannar.no/2023/09/tar-sjovkritikk-om-dommersnes-vedtak2/
11.08.2023 - https://grannar.no/2023/08/del-av-demokratiet/
07.08.2023 - https://grannar.no/2023/08/stor-motstand-mot-dommersnes-planar/
19.06.2023 - https://grannar.no/2023/06/dialog-og-involvering-viktige-brikker-for-nogde-innbyggjarar-og-positiv-befolkningsutvikling2/
07.06.2023 - https://grannar.no/2023/06/dommersnes-selskap-har-fatt-nytt-namn/
25.04.2023 - https://grannar.no/2023/04/sa-ja-til-dommersnes-selskap/
19.04.2023 - https://grannar.no/2023/04/einige-om-dommersnes-selskap/
23.02.2023 - https://grannar.no/2023/02/gigantindustri-pa-dommersnes-er-det-verdt-det/
17.02.2023 - https://grannar.no/2023/02/bygda-vil-ha-noko-igjen-for-storsatsing/
15.02.2023 - https://grannar.no/2023/02/vil-behalde-dei-etablere-bedriftene/
09.02.2023 - https://grannar.no/2023/02/onskjer-seg-fleire-vikebuar/
06.02.2023 - https://grannar.no/2023/02/vil-investere-tre-millionar-i-nytt-dommersnes-selskap/
25.10.2022 - https://grannar.no/2022/10/kan-bli-storutviding-pa-dommersnes/

Haugesunds Avis:
25.01.2024 – https://www.h-avis.no/dommersnes-vil-stansa-utbygging-med-alle-lovlege-middel/s/5-62-1653613
23.12.2023 - https://www.h-avis.no/dommersnes-striden-har-fatt-40-merknadar/s/5-62-1639371
03.12.2023 - https://www.h-avis.no/gytande-torsk-og-statsforvaltaren-vil-stoppa-forste-fase-av-dommersnesutbygging/s/5-62-1630822
28.11.2023 - https://www.h-avis.no/folkemotet-om-dommersnes-100-sporsmal-fra-150-frammotte/s/5-62-1628683
26.11.2023 - https://www.h-avis.no/naringslivsmann-og-hytteeigar-syng-ut-far-frysningar-av-planane/s/5-62-1627614
22.11.2023 - https://www.h-avis.no/dommersnes-planlegg-a-kjopa-ut-eigedomar-fra-2026/s/5-62-1625790
16.11.2023 - https://www.h-avis.no/startar-arbeidet-like-over-nyttar-fryktar-han-ma-flytta/s/5-62-1622383
14.11.2023 - https://www.h-avis.no/dommersnes-byggeloyve-like-om-hjornet/s/5-62-1621663
13.11.2023 - https://www.h-avis.no/industri-skapar-meir-bolger-krev-noye-utgreiingar/s/5-62-1619711
09.11.2023 - https://www.h-avis.no/ber-om-politisk-oppgjer-om-dommersnes-eg-meiner-det-er-klokt/s/5-62-1618286
10.10.2023 - https://www.h-avis.no/fikk-nei-fra-statsforvalteren-na-folger-fylket-etter-kan-bli-utsatt-ett-ar/s/5-62-1604439
28.09.2023 - https://www.h-avis.no/dommersnes-bonn-blir-avvist-av-ordforaren/s/5-62-1598892
26.09.2023 - https://www.h-avis.no/statsforvaltaren-tommelen-ned-for-rask-dommersnes-utbygging/s/5-62-1598257
15.09.2023 - https://www.h-avis.no/dommersnes-kommunen-er-ikkje-inhabil/s/5-62-1590356
10.09.2023 - https://www.h-avis.no/650-seier-nei-til-windafjord-port-krev-at-vindafjord-blir-frateken-planstyringa/s/5-62-1589331
03.09.2023 - https://www.h-avis.no/windafjord-port-pa-dommersnes-sokjer-om-byggestart/s/5-62-1585374
10.08.2023 - https://www.h-avis.no/starter-kampanje-mot-dommersnes/s/5-62-1574322
07.07.2023 - https://www.h-avis.no/oppgitt-nabo-pa-dommersnes-det-som-skuffar-mest-er-kor-lite-stotte-me-far/s/5-62-1557333
26.06. 2023 - https://www.h-avis.no/havvind-eventyret-i-vindafjord-me-har-lagt-oss-pa-minnet-at-naboene-vil-ha-informasjon-om-kva-som-skjer/s/5-62-1550463
24.04.2023 - https://www.h-avis.no/fryktar-naringsetablering-skal-splitte-bygda/s/5-62-1517512
19.04.2023 - https://www.h-avis.no/kommune-og-westcon-enige-delar-likt-i-nye-dommersnes-a-s/s/5-62-1516899
17.02.2023 - https://www.h-avis.no/bygda-seier-ja-men-stiller-krav-vikebygd-vil-ha-havvindmollene/s/5-62-1487299
15.02.2023 - https://www.h-avis.no/havvind-pa-dommersnes-eg-trur-ikkje-me-klarer-a-sja-for-oss-storleiken/s/5-62-1485954
10.02.2023 - https://www.h-avis.no/pa-dommersnes-westcon-kan-kopla-forste-vindmolla-alt-varen-2024/s/5-62-1482988
22.11.2022 - https://www.h-avis.no/saman-med-westcon-pa-dommersnes-industriomrade-belgisk-franske-og-nordiske-selskap-vil-investera/s/5-62-1446815
03.11.2022 - https://www.h-avis.no/folk-i-vikebygd-om-industriplanane-me-treng-folk-og-arbeidsplassar/s/5-62-1434940
25.10.2022 - https://www.h-avis.no/samankopling-av-havvindturbinar-westcon-med-partnarar-gar-for-dommersnes/s/5-62-1432140


Bevar Ålfjordens perle    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Bevar Ålfjordens perle vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...