Busstilbud Okstad Østre

Kjære ATB. Vi er mange beboere på Okstad Østre; Okstad Hageby, Okstad Park, Langdalen og Okstasplassen. Dette utgjør ganske mange mennesker som pr i dag har et ALT for dårlig busstilbud. I dag slutter bussene å gå tidlig på kvelden, slik at man må gå fra Kroppanmarka og opp. Her bor det mennesker som jobber både nattevakter, kveldsvakter og helgevakter. I tillegg bor det her eldre og syke som er dårlige til beins. Busstilbudet pr i dag strider også imot kommunens visjon om større bruk av kollektivtilbudet i Trondheim - da vi faktisk ikke har et godt nok tilbud. Vi ønsker et bedre busstilbud som varer utover hele kvelden, og også søndager slik de fleste andre sentrumsnære områder har. 

Alternativt må det kunne settes opp en matebuss til Tonstadkrysset metrobusstasjon. 

Vi stiller gjerne på et møte for å få en dialog på dette. 

Mvh Gunvor Wærnes, på vegne av signerte beboere Okstad Østre 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Gunvor Wærnes fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...