Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevare alvorligsykekoordinator i Verdal kommune!

Nok en gang er det foreslått å fjerne stillingen alvorligsykekoordinator i Verdal kommune. Ved forrige korsvei skrev jeg et innlegg i Innherred, nå forsøker jeg å dra igang en underskriftskampanje - vi må bruke de kanaler vi har i vårt demokrati - og et skritt på den vegen, kan være dette.   Skriv under, og del med dine - link til artikkel i Innherred: https://www.innherred.no/debatt/i/k69OJa/det-er-paa-tide-at-vi-hever-stemmen-over-kuttene

Laget: 2022-11-10 Statistikk

Klimakrisen er en helsekrise!

Vi planlegger å sende følgende opprop som leserinnlegg til en større norsk mediekanal onsdag 16/ torsdag 17. November,  i anledning COP27. Kan dere hjelpe oss å få det signert av flest mulig leger, slik at landets ledere ser alvoret i krisen?   NØDALARM FOR VERDENS HELSE Verdens forskere er klare i talen – menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Begrenser vi ikke den globale temperaturøkningen til 1,5 grad, vil det få enorme konsekvenser for oss alle. Likevel er vi på vei mot 2,8 graders opp

Laget: 2022-11-12 Statistikk

Oppsalfolk for et levende Oppsal torg

Siden Oppsal Torg først ble bygd for mange år siden har det skjedd mye med stedet, det har gått fra å være et faktisk torg til å bli et kjøpesenter. Dessverre har mange beboere på Oppsal erfart at utviklingen har gått i feil retning. Torget er ikke lenger en naturlig møteplass for nærmiljøet, butikker legges ned og beboerne får lite til ingen informasjon om hva planene om torget egentlig er. Nå ønsker vi at noe skal gjøres med "døden på Oppsal torg". Dette er et opprop fra Oppsals beboere som ø

Laget: 2022-11-05 Statistikk

Politikerne må prioritere skolene på Erdal

Med dette oppropet ønsker vi å vise politikerne på Askøy at vi ikke aksepterer flere utsettelser av skolene på Erdal. Skoleutbyggingen på Erdal er allerede betydelig forsinket, og vi har kastet bort flere år på utredninger som ikke har ført oss noe nærmere. Budsjettforslagene til de enkelte partiene vil nå vise oss hvem som prioriterer barna, ungdommen og skolene på Erdal! Det er fortvilte foreldre, barn, besteforeldre, naboer, ansatte m.f som nå er vitne til at bygden Erdal blir nedprioriter ig

Laget: 2022-11-27 Statistikk

La barna på Os skole beholde skolebussen sin!

Barna på Os skole i Halden har blitt midlertidig flyttet til en nedlagt skole i påvente av ny sentrumsskole. Halden kommune har lovet skoleskyss i "hele anleggsperioden", men nå har Kommundirektøren foreslått at skoleskyssen fjernes fordi Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi mener at politikerne i Halden må stemme ned dette budsjettforslaget og sørge for at Halden kommune holder løftene sine til barna som har mistet nærskolen sin. Skoleveien de vil måtte gå er lang og langtf

Laget: 2022-11-11 Statistikk

Bevar skogen på Store Skjellingshovde

Her kan du signere for å bevare fjelledelgrana på Store Skjellingshovde. Staten vil snauhogge ca 500 dekar av den skogkledde, kjente turmålet i Søndre Land. Ved drift i dette området vil den ødelegge jordstruktur, skape vannavrenningen og erosjon utover nøkkelbiotoper og gammel setervoll. 

Laget: 2022-11-26 Statistikk

Støtt Norsk Pasientforening som et nasjonalt og trygt lavterskeltilbud, uavhengig av diagnose

Norsk pasientforening er et gratis og landsdekkende lavterskeltilbud som bistår pasienter og pårørende i møte med helsevesenet. Vi treffer alle slags pasienter og fra alle fagfelt på deres mest sårbare tidspunkt og ofte etter alvorlige hendelser. NP har i 40 år hjulpet pasienter og pårørende, og ofte de som ikke har nettverk, ressurser, evner til å skrive søknader og klager, eller de som ikke har økonomi til dyre privatpraktiserende advokater og dyre sakkyndige uttalelser. Vår tanke er at alle h

Laget: 2022-10-13 Statistikk

Vi krever ny avkjørsel til FV120 på Ringvoll

Dette er et innspill for detaljregulering for Ringvollkollen som pr. dags dato er ute på høring (arkivsak:22/54 - PlanID 301420210012 - Detaljregulering for Ringvollkollen ).   Trollveien har i dag 27 boenheter, samt øvrig trafikk for levering og henting til barnehagen og skolen. Med forslaget til Ringvollkollen 2, hvor det er planlagt 100 boenheter (pers.komm. Magnus Hauken i Østavind Arkitekter AS), og allerede vedtatt Ringvollkollen 1, hvor det bygges 47 boenheter, vil Trollveien få en betrak

Laget: 2022-11-02 Statistikk

Burger King til Sogndal !

Nå er vi lei! Vi trenger nattmat, og enkel middag for fatttige studenter! Sogndal har så mye bra å by på, men mangler det viktigste - fastfood <3 

Laget: 2022-11-07 Statistikk

Nei til etablering av ny gigantskytebane ved Lahaug i Gjelleråsmarka!

Visste du at Lillestrøm Kommune nå behandler detaljplanene om ny skytebane i Gjelleråsmarka, og at det skal gjøres endelig vedtak i saken denne høsten? Banen vil beslaglegge mer enn 100 dekar av den lille skogen vår, ødelegge verneverdig natur, redusere levevilkårene for de ville dyra som ferdes i området, og forringe tilgjengelighet og naturopplevelser for alle brukerne av marka. For deg som er glad i skogen vår, som løper, går på tur, sykler, eller bare koser deg med fuglesang, bær og sopp – n

Laget: 2022-09-20 Statistikk