Psykologopprop mot folkemord i Gaza

Opprop mot folkemord i Gaza.

I over syv måneder har Israel bombet Gazastripen, med 2,4 millioner mennesker. Over 1% av Gazas barn, kvinner og menn er drept, og resten av befolkningen er på flukt. Raten av drepte barn overgår tallene fra alle verdenskonflikter de siste fem årene. 

Det finnes ingen intakte utdanningsinstitusjoner, ingen fungerende sykehus eller trygge soner. En hel befolkning traumatiseres. Traumer setter seg i kroppen, og de videreføres til fremtidige generasjoner. Det palestinske folk vil trolig leve med konsekvensene i overskuelig fremtid.

Som psykologer og psykologstudenter har vi stor stolthet i vårt samfunnsansvar, og den tilliten som følger med. Selv om vi holder prinsippet om nøytralitet høyt innebærer dette samfunnsansvaret at vi ikke kan tie når det begås et folkemord - hvor også våre kollegaer i Gaza bombes på jobb.

Som fagfolk dedikert til studiet av menneskelig atferd og mental helse, har vi en unik posisjon til å påvirke samfunnet gjennom våre handlinger og vår stemme. Vi må erkjenne at våre ord har vekt, og når de ikke fører til forandring, må våre handlinger tale. Historien har vist oss at når vi står samlet og bruker vår fagkunnskap til å fremme etikk og rettferdighet, kan vi bidra til reell endring. 

Vi står ved et veiskille der det å ikke handle er en handling i seg selv. Med dette som grunnlag krever vi følgende av Norsk Psykologforening: Å handle i tråd med etikk og moral, og gjennomføre følgende tiltak;

  1. Oppfordre universiteter, fagforeninger og andre akademiske institusjoner til å avslutte og avstå fra enhver form for samarbeid med israelske institusjoner som gjennom sine bånd til den Israelske stat gjør seg medskyldige i folkerettsbrudd. 
  2. Oppfordring til å støtte palestinske akademiske institusjoner og forskere gjennom samarbeid, utveksling og støtte til deres arbeid og rettigheter.
  3. Oppfordre og bistå myndighetene i å opprette kommunale hjelpetilbud for palestinere og andre berørte.
  4. Kreve at den norske regjeringen sanksjonerer Israel til de følger internasjonal lov. 

La oss bruke vår fagkunnskap og etiske forankring til å lede våre handlinger og påvirke vår nåtid, slik at fortiden ikke lenger gjentar seg - for en bedre fremtid. Vi ber alle psykologer og psykologstudenter om å signere dette oppropet.


Aman Dip Singh, Mali Frøshaug Rossland, Shoaib Khan, Sarah Hakim    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aman Dip Singh, Mali Frøshaug Rossland, Shoaib Khan, Sarah Hakim vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke denne informasjonen offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...