Stopp rustningsvanviddet - nedrustning nå! For fred, klima og velferd

Stopp-rustningsvanviddet_INSTA-firkant2.jpg

I 2023 brukte verdens stater 2443 milliarder amerikanske dollar på militæret, ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI. Dette er en økning på 6,8% sammenliknet med 2022. Norge tar også del i den globale opprustningsspiralen. Dagens regjering har økt forsvarsbudsjettet med over førti prosent siden de tok over i 2021. I april i år la regjeringen fram sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren, som legger rammene for bevilgninger til militæret de neste tolv årene. Planen legger opp til en massiv opprustning, med en nær dobling av militære utgifter i 2036 sammenliknet med dagens nivå.

Den 11. juni ble det inngått et forsvarsforlik der samtlige partier på Stortinget sluttet seg til langtidsplanen. Dermed har et samlet Storting forpliktet seg til å binde opp totalt 1635 milliarder kroner til militæret de neste tolv årene. Opprustningen vil gå på bekostning av velferd og effektive klima- og miljøtiltak i årevis fremover.

Norge vil i år nå NATOs krav til medlemslandene om å bruke minst 2% av BNP til militære formål. Dette skjer ved at regjeringen øker militærutgiftene med 13 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. NATO står for over halvparten av verdens samlede militære utgifter. 2%-målet er et sterkt insentiv til global opprustning og bidrar til at Europa nå omstiller til varig krigsøkonomi. Alt tyder på at pengebruken vil fortsette å øke. Regjeringen legger opp til at Norge skal bruke 3% av BNP på militæret i 2036.

Vinnerne i våpenkappløpet er profittjegerne i våpenindustrien, mens taperne er miljøet og folk verden over som kjemper mot krig, undertrykkelse og fattigdom.

Opprustning gir ikke økt sikkerhet, men betyr forberedelse til nye kriger og forlengelse av eksisterende kriger. Krigens barbari og ødeleggelser er vi vitne til hver dag på Gaza og i Ukraina. Menneskeheten står overfor to eksistensielle trusler: Klimakrisen og fare for bruk av atomvåpen. I denne situasjonen er det totalt uansvarlig å satse på en massiv militær opprustning.

Vi som skriver under på dette oppropet krever en radikal kursendring i forsvars- og utenrikspolitikken. Vi sier nei til at Norge skal delta i opprustningsspiralen. Ressursene må isteden brukes på rettferdig klimaomstilling og utbygging av velferd. Nedrustning, avspenning og internasjonal solidaritet er det som skal til for å skape en trygg fremtid for mennesker, klima og miljø!

Initiativtakere:

Mariette Lobo, fagdirektør og sentralstyremedlem i Rødt
Odd Arild Viste, barnehagelærer og medlem Rødt Bergen
Olav Gjøystdal, lærer og medlem Rødt Oslo
Maria Eva Orieta, artist, mor og medlem Rødt Oslo
Sapideh Sadeghi, sykepleier, mor og medlem Rødt Oslo
Eylül Demirhan, skoleelev, leder for Oppland og Hedmark Rød ungdom og varamedlem til sentralstyret i Rød Ungdom
Gert Nygårdshaug, forfatter og medlem Rødt Buskerud
Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt Nordland

 

Klimasatsing_INSTA-firkant.jpg

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Olav Gjøystdal vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...