Nei til stedsødeleggende utbygging av Tjøme sentrum

Planen for å bygge ut nye Tjøme sentrum er lagt ut til høring. Til tross for sterke lokale reaksjoner og en nærmest fraværende prosess for innbyggermedvirkning til utformingen av dette forslaget, har poltikerne i Færder kommune valgt å gå videre med det. Det betyr vår eneste anledning til å protestere er nå. 

Sentrum_rasert1.png

Bebyggelsen er altfor høy og dominerende for et sted som Tjøme. Arkitekturen er brutal og fremmedgjørende, og bryter helt med Tjømes stedskarakter og identitet som skjærgårdsidyll. Flate tak, fravær av takutspring, enorme glassflater i fasaden, en grell fargepalett med krav om "jordfarger" og en dominerende 1. etasje bestående av en nærmest ren glassfasade som brer seg utover står ikke i stil i den sjønære estetikken til Tjømes. Halvparten av det frigjorte torgarealet er spist opp av parkeringsplasser og en lekeplass. Ingen av innbyggernes ønsker da de fikk muligheten til å si sin mening for 8 år siden er tatt med videre, og mulighetene for innbyggermedvirkning har vært begrenset til det minimale. 

Vi krever at politikerne i Færder kommune avviser det fremlagte planforslaget om utbygging av Tjøme sentrum, og at følgende endringer innarbeides:

- En arkitektonisk utforming på ny bebyggelse som er tilpasset Tjømes identitet innen materialbruk, utforming av vinduer, takvinkel, takform og farge

- Lavere bebyggelse i en skala tilpasset området

- En reell mulighet for innbyggerne til å medvirke på fremditig utforming av Tjøme sentrum

Denne underskriftskampanjen vil bli sendt inn som innspill til kommunens høring av planforslaget. Alle og enhver oppfordres i tillegg til å sende inn sine egne høringsinnspill til kommunen på epost: postmottak@faerder.kommune.no

Frist for innspill er 1. mai

Finn illustrasjoner og andre saksdokumenter her: 

https://faerder.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/kunngjoringer-og-horinger/tjome-sentrum-detaljregulering-nr-2018007-offentlig-ettersyn.70887.aspx

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Einar Grøtvedt fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...