Nei til stedsødeleggende utbygging av Tjøme sentrum

Planen for å bygge ut nye Tjøme sentrum er lagt ut til høring. Til tross for sterke lokale reaksjoner og en nærmest fraværende prosess for innbyggermedvirkning til utformingen av dette forslaget, har poltikerne i Færder kommune valgt å gå videre med det. Det betyr vår eneste anledning til å protestere er nå. 

Sentrum_rasert1.png

Bebyggelsen er altfor høy og dominerende for et sted som Tjøme. Arkitekturen er brutal og fremmedgjørende, og bryter helt med Tjømes stedskarakter og identitet som skjærgårdsidyll. Flate tak, fravær av takutspring, enorme glassflater i fasaden, en grell fargepalett med krav om "jordfarger" og en dominerende 1. etasje bestående av en nærmest ren glassfasade som brer seg utover står ikke i stil i den sjønære estetikken til Tjømes. Halvparten av det frigjorte torgarealet er spist opp av parkeringsplasser og en lekeplass. Ingen av innbyggernes ønsker da de fikk muligheten til å si sin mening for 8 år siden er tatt med videre, og mulighetene for innbyggermedvirkning har vært begrenset til det minimale. 

Vi krever at politikerne i Færder kommune avviser det fremlagte planforslaget om utbygging av Tjøme sentrum, og at følgende endringer innarbeides:

- En arkitektonisk utforming på ny bebyggelse som er tilpasset Tjømes identitet innen materialbruk, utforming av vinduer, takvinkel, takform og farge

- Lavere bebyggelse i en skala tilpasset området

- En reell mulighet for innbyggerne til å medvirke på fremditig utforming av Tjøme sentrum

Hvis du er enig i dette, oppfordrer vi på det sterkeste til å signere mot at Tjøme skal bli seende ut som en drabantby!

Denne underskriftskampanjen ble sendt inn som innspill til kommunens høring av planforslaget som hadde frist 1. mai. Selv om fristen er ute, holdes underskriftskampanjen åpen, og alle og enhver oppfrordrer fremdeles til å sende inn sine egne innspill til kommunen på epost: postmottak@faerder.kommune.no

 

Finn illustrasjoner og andre saksdokumenter her: 

https://faerder.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/kunngjoringer-og-horinger/tjome-sentrum-detaljregulering-nr-2018007-offentlig-ettersyn.70887.aspx

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Einar Grøtvedt vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...