Nei til nedleggelse av musikklinja på Nord-Østerdal videregående skole

Denne underskriftskampanjen er opprettet for å vise støtte til musikklinja ved Nøvgs, og for å få fylkeskommunen til å gå bort fra forslaget om nedleggelse. 

Frist for høringssvar er 31. august 2024. Denne underskriftskampanjen sendes Innlandet Fylkeskommune torsdag 29. august.

Tekst tatt fra høringssvar fra lærerne på musikklinja ved Nøvgs.

"I forbindelse med høringsutkast for ny skole og tilbudsstruktur er musikklinja ved Nord-Østerdal Videregående skole for tredje gang foreslått nedlagt. Dette til tross for at vi fra høsten har solid oversøkning til vg1 (20 søkere til 15 plasser), og full klasse på vg1 dette skoleåret.

Hva vil dette bety for regionen vår? Musikklinja på Tynset har eksistert i 29 år, og har vært et springbrett for flere utøvende musikere og kulturarbeidere. Det har også vært god balast for de som har valgt andre yrkesveier, som lærere, sykepleiere, politimenn, IT-arbeidere, økonomer mm. På veien mot yrkeslivet har de fått med seg nyttig erfaring fra hverdag og prosjekter i musikkens tegn. De har fått lære seg at gjennom å samarbeide mot felles mål kan en nå lenger enn ved å jobbe alene. De har fått oppleve mestring, og gleden ved å nå fram til et mål en har jobbet mot over tid. På musikklinja er det plass for individuell utvikling, og utvikling i samarbeid med andre der elever kan bygge selvtillit. Samarbeid og fleksibilitet, det å være løsningsorientert og kreativ er verdifulle egenskaper i møte med arbeidslivet, elementer som våre elever får jobbet med som en naturlig del av skolehverdagen sin. Er ikke dette en kompetanse som ønskes?

Hvorfor skal det kuttes i det eneste estetiske og kreative faget som finnes ved vår skole, når vi har gode søkertall til tilbudet?

I høringsutkastet sies det av vi har hatt lave søkertall over tid. Ja, vi hadde lave søkertall i pandemiårene, da folk ikke kunne møtes, og mange kulturarbeidere mistet jobben. Det er lett å forstå hvorfor det da ble lave søkertall, vi kunne ikke gjøre oss synlige i nærmiljøet gjennom konserter og åpne arrangementer. Det hører også med i bildet at de da snakket om søkertall opp mot en klassestørrelse på 30 elever. Klassestørrelsen for et studieforberedende tilbud er vanligvis 30 elever, men helt siden oppstart i 1995 har vi ved NØVGS alltid hatt 15 elever som utgangspunkt for tilbudet på musikklinja. Dette viser seg å passe godt for regionen og elevgrunnlaget her.

Etter at vi ble en del av Innlandet var all historie glemt, og vi ble foreslått nedlagt på grunn av et normtallsprinsipp beregnet ut fra en oppfylling på 60% av 30 elever, ikke fra 15. Dette har vi presisert i de to rundene vi har vært gjennom tidligere med trusler om nedlegging. For skoleåret 2023-24 og for skoleåret 2024/25 er elevtallet justert til 15 elever på trinnet av inntakskontoret. Så kommer høringsutkastet for ny skole og tilbudsstruktur, og det opereres igjen med et elevtall på 30. Det er lett å forstå at en slik praksis vil føre til et stadig smalere skoletilbud utenfor de store byene.

Innlandet fylkeskommune bruker mye ressurser på å fremme ulike kulturtilbud for innbyggerne i fylket. Det er et paradoks at de da ønsker å ta bort rekruteringa lokalt i regionen ved å fjerne musikklinja ved Nord-Østerdalvideregående skole. Stillinger i kulturskolene og på musikklinja skaffer sammen viktig kompetanse i regionen. Musikklinja samarbeider med ni kulturskoler i fjellregionen om et fordypningstilbud for kulturskoleelever. Dette er Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen kommuner. Det arrangeres felles samspillkvelder der kulturskoleelever og kulturskolelærere kommer til musikklinja.

Musikklinja har de senere årene inngått en samarbeidsavtale med den musikkpedagogiske utdanningen ved Nord Universitet, slik at vi tar imot praksisstudenter derifra. Dette er utviklende for begge parter, og gjør at vi følger godt med på hva som skjer også innenfor høyere utdanning.

Det snakkes mye om å prioritere næringslivets behov i skolepolitikken. Vi må presisere at kultur og er en viktig næring i Innlandet, og musikklinja bidrar til opplæring og rekruttering til denne næringa. Vi kan ramse opp utallige kulturarrangementer der musikklinjeelever bidrar som elever og senere som faglige ressurser i produksjonene. (Livestock, Opera di Setra, Elden på Røros, Tynset Jazzfestival, Tron Talks mm.)

Skolestruktur og tilbudsstruktur er også distriktspolitikk. Musikklinja er et tilbud til regionens ungdom som bidrar til å gjøre regionen attraktiv for de som bor her og som vurderer å flytte til regionen. Avstand til nærmeste tilsvarende tilbud for våre elever er 17 mil til Vinstra, 18 mil til Trondheim, eller 22 mil til Stange. Dette er langt unna mor og far for en 16-åring.

Forslaget om nedleggelse går derfor imot administrasjonens fokus på størst mulig bredde i utdanningstilbudet i regioner eller tilliggende regioner, og bidrar til at flere ungdommer må flytte på hybel for å få et tilbud innen Musikk, dans og drama.

Nord-Østerdal videregående skole er en forholdsvis ny skole som ble bygget med tilpassede fagrom for musikk, dans og drama. Skolen har blant annet stor konsertsal med amfi og plass til 180 personer. Denne salen er utstyrt med profesjonelt lydanlegg og lysrigg. Skolen har også blackbox, to ensemblerom tilpasset rytmisk musikk med tilknyttet lydstudio, fem undervisningsrom tilpasset instrumentalundervisning og egenøving, m.m.

La oss få lov til å jobbe videre med de flotte musikkelevene som vi har i regionen vår. Vi har ivrige lærere, supre lokaler og mange spennende prosjekter og planer som vi gjerne vil få gjennomført. La oss få lov til å fortsett å utdanne “gagns menneske” som kan gå ut fra skolen vår og gjøre en forskjell i sine lokalsamfunn på mange arenaer, og i mange yrker. Det er faktisk et verdivalg som skal gjøres nå, vi håper alle politikere som til slutt skal komme fram til et vedtak er seg sitt ansvar bevisst.

La musikklinja ved Nord-Østerdal Videregående skole leve videre.

Kjersti Plassen Reppe

For lærerne på musikklinja ved Nord-Østerdal Videregående skole."

 

Les flere høringssvar her: 

https://innlandetfylke.no/tjenester/skole-og-utdanning/opplaring-i-skole/vare-skoler/ny-skole-og-tilbudsstruktur/horingsinnspill/

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Siri Beate Fossum vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...