De mest populære underskriftskampanjene de siste 12 månedene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Rune Fardal sitt engasjement og innsats for menneskerettighetene i møte med det offentlige

Klage til Marie Kingsrød VG og Eva Akerbæk faktisk.noskrevet sammen av flere, vi tar til motmæle med underskriftskampanje for å vise vår støtte til Rune Fardal : Refererer til artikkel i VG publisert: 16/10, 17/10, 18/10 og 22/10-22Vil med dette belyse hvordan dere bryter med god presse journalistikk og presse skikk.I deres artikkel bryter dere med en rekke punkter i vær varsom plakaten, publisert i Pressens faglige utvalg.I deres brødtekst og vinkling av saken spisses den inn på en sterkt manip

Laget: 2022-10-29 Statistikk

Offentliggjøring av hemmeligstemplede koronadokumenter

På tide å kreve fremleggelse av hemmeligstemplede koronadokumenter. Hvorfor skal slike dokumenter måtte bli unntatt fra offentlighet, ingen logikk i dette med mindre en begynner å se på EU kommisjonen sin "roadmap 2018 - 2022" som omhandler vaksineforsøk og implementering av vaksinasjonspass. Ønsker du disse dokumentene fremlagt for offentligheten vær snill å signere. https://ec.europa.eu/health/publications/roadmap-implementation-actions_en  

Laget: 2022-01-25 Statistikk

Oppgrader uteområdene på Espira Litlasund barnehage!

Barna på Torvastad fortjener et bedre uteområde i barnehagen sin. Espira må nå prioritere barna på Litlasund barnehage. Espira lovde foreldrene å oppgradere barnehagen i 2021/2022 - men dette har de ikke gjort. De ansatte som jobber i barnehagen gjør en flott jobb, men vi har nå kommet til en smertegrense for uteområdene tilknyttet barnehagen. Med så mange barn som går i denne barnehagen blir det uforsvarlig med så dårlige uteområder. Hvorfor nedprioriterer Espira barna på Torvastad? De flest

Laget: 2022-06-13 Statistikk

La barna på Os skole beholde skolebussen sin!

Barna på Os skole i Halden har blitt midlertidig flyttet til en nedlagt skole i påvente av ny sentrumsskole. Halden kommune har lovet skoleskyss i "hele anleggsperioden", men nå har Kommundirektøren foreslått at skoleskyssen fjernes fordi Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi mener at politikerne i Halden må stemme ned dette budsjettforslaget og sørge for at Halden kommune holder løftene sine til barna som har mistet nærskolen sin. Skoleveien de vil måtte gå er lang og langtf

Laget: 2022-11-11 Statistikk

Bevar Herredshuset på Sjøvegan!

Herredshuset på Sjøvegan er et landemerke for mange Salangsværinger og besøkende. Nå vil kommunen rive det ærverdige bygget og erstatte det med parkeringsplasser!  Bygget er tegnet av arkitekt Eilif Dahl fra Narvik og ble bygget i 1955-56. Det særegne bygget var svært moderne på sin tid, med mye bruk av glass og betong med farget mineralittpuss, og vakre detaljer som skifertak, fransk balkong, dører i teak, marmorfliser og terrazzogulv. Fylkeskommunen har ved flere anledninger anbefalt at bygge

Laget: 2022-05-31 Statistikk

Styrk fergetilbudet for Brasøy og Husvær

Disse endringen i fergerute 18 171 trer i kraft fra 1. januar 2023 med blant annet følgende endringer for anløp Brasøy fergeleie: Hverdager:  Siste avgang er flyttet fra 21:15 til kl 22:55. Brasøy/Husvær er helt uten ferje mellom kl 17:15 og kl 22:55. Dette gjør det vanskelig for næringsliv, arbeidspendling og mulighetene for skolebarna å delta på aktiviter. Forslag til løsning: Beholde dagens ferjeanløp kl 21:15 i Brasøy. Alternativt at ferga som går kl 20:40 fra Søvik og anløper Herøy kl 21.05

Laget: 2022-12-10 Statistikk

Nei til torskeoppdrett i Slemmen, 6360 Åfarnes

Nei til torskeoppdrett i Slemmen, i søknaden kalt Slemmet, 6360 Åfarnes Romsdal Torsk AS er et nyetablert selskap eid av Gadus Gruppen. Gadus Gruppen har søkt om å opprette store torskeoppdrettsanlegg i åpne merder i flere kommuner, og har møtt massiv motstand blant annet i Ålvundfjord og i Sunndalsfjorden ved Mjølkill og Grova.   Romsdal Torsk AS søker nå om å opprette et torskeoppdrettsanlegg i bukta utenfor bygda Holm, 6360 Åfarnes, ved Slemmen. Anlegget er planlagt med åpne merder -10 bur i

Laget: 2022-04-16 Statistikk

La Frankmotunet Leve! ❤

Jeg vil med dette rope ett høyt NEI til stenging av Frankmotunet! Frankmo redder liv.  Menneskeliv og velferd må komme før politikk!!    Tyrili Frankmotunet ligger i Folldal kommune, nord i Østerdalen. Enheten tilbyr døgnbehandling i fellesskap, for voksne med alvorlig rusmiddelavhengighet.  Pasienter er i utgangspunktet på Frankmotunet i seks måneder. Deretter overføres de til en annen, bynær enhet, hvor fokus er rettet mot botrening, jobb, sosialt nettverk og livet etter døgnbehandling. Beligg

Laget: 2022-01-21 Statistikk

Ivareta naturen og friområdet ved Øygardsvatnet på Ålgård. Nei til Dagsturhytte og Frisbee-golfbane!

INNBYGGERFORSLAG:   Bakgrunn: Gjesdal Kommune har vedtatt å bygge en ubetjent Dagsturhytte samt Frisbee-golfbane i det veletablerte natur- og friområdet ved Øygardsvatnet på Ålgård. Da saken var oppe i Utvalg for kultur og samfunn i juni, ble det nedstemt å utsette saken for å gjøre en grundigere analyse og involvere andre brukerinteresser, som blant annet Øygardsvatnet og Nesjane barnehage.   Det ble vedtatt å bygge hytta på Fjermestadneset med planlagt oppstart i november i år, og det ble ikke

Laget: 2022-10-27 Statistikk

Nei til regulering av næringsområde på Landa, Fitjar.

NEI TIL LANDA NÆRINGSOMRÅDE!OPPROP. På Søndre Landa er det i gang et planarbeid satt i gang av K. Volden AS. Det gjelder et område på 204 dekar med beite, skog, bekk, sjø og en fin badestrand. Hensikten er å tilby næringslivet tomter med rikelig tilgang til sjø og kai. Det er planlagt store utfyllinger av stein i sjø på vesentlig sandbunn, opp mot 60 dekar sjø. Vi mener at det er nok av ubebygde tomter på Årskog og i Svartasmoget, og nå skal det og bygges ut et stort område kalt Sandvikvåg Nærin

Laget: 2022-09-10 Statistikk

KAST HELSEFORETAKENE - TILBAKEFØR SYKEHUSENE TIL DE FOLKEVALGTE

KAST HELSEFORETAKENE – SYKEHUSENE MÅ TILBAKE TIL DET OFFENTLIGE – DE FOLKEVALGTE   1.     Helseforetakene ble opprettet i 2001 og Norge har i dag 4 helseforetak. Helse Sør-øst, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Nord. Helseforetakenes styringsform har skapt store og alvorlige konsekvenser for hele Norges befolkning. 2.     Helseforetakene har diktatur som styringsform og en styringsform som baserer seg på forretningsmodellen. Lønnsomhetsprinsippet der pasientene behandles som varer på samlebå

Laget: 2019-07-02 Statistikk

Utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune.

Vi ønsker oss et utvidet SFO tilbud i sommerferien i Søndre Land kommune. Per dags dato har SFO stengt i 7 uker og 2 dager. Dette er for mye! I kommunene rundt oss har de stengt i juli eller har tilbud de to første ukene etter skoleslutt og de to siste før skolestart. Vi vil ha det samme tilbudet som Gran kommune, Nordre Land kommune, Vestre Toten og Østre Toten. Sånn som tilbudet er nå er det omvendt av hva man skulle tro når kommunen kommer i avisa for å ligge på topp på utenforskap, lavinntek

Laget: 2023-02-03 Statistikk

Heradsbygda Hundepark

Dette dokumentet er sendt til Ringerike kommunestyre, med ordfører. Vil du ha en hundepark i Heradsbygda, bak Coop Extra? Da håper jeg du leser dette dokumentet. Er du enig, så skynd deg å skriv under, så vil kommunestyret få underskrifter før kommunestyremøtet den 23. juni.    Heradsbygda tirsdag 31. mai 2022  Til kommunestyret i Ringerike kommune Her kommer et ønske og visjoner om å etablere Heradsbygda Hundepark  Hvem Heradsbygda Hundeparklag vil bli et lag med medlemmer fra Heradsbygda og om

Laget: 2022-05-31 Statistikk

Opprop Norge må si opp EØS avtalen umiddelbart!

Norge har to ganger sagt nei til EU. Det Norske folk ville ikke bli medlemmer. Men vi ble, uten at vi fikk si noe en EØS avtale. Folket ble fortalt at dette var en handelsavtale som skulle gi oss tilgang til EU sitt indre marked. Vi har en handelsavtale med EU som trer i kraft igjen om vi melder oss ut. Med tiden har vi sett at EØS avtalen har blitt mer og mer omfattende. Norge har tatt i bruk over 12000 EU direktiver.  Nå som Korona-Viruset herjer på kloden sitter mange igjen og begynner å se a

Laget: 2020-03-24 Statistikk

Nei til å dele Vestheia i nye barneskolekretser

Gjervoldstad, Hageland, Kolstad, Vrå og Møgland er foreslått delt inn i nye skolekretser allerede på barneskolen. Nåværende skolekrets for alle disse stedene, er Holum.  Gjervoldstad og Hageland er foreslått til Frøysland skolekrets, Møgland forslått til Nyplass skolekrets, mens Vrå og Kolstad er foreslått værende på Holum skolekrets.  Dette vil splitte Vestheia i tre, noe som vil få negative konsekvenser for barna som bor her nå, og kommende generasjoner. Historisk sett har Vestheia alltid tilh

Laget: 2022-05-23 Statistikk

Vi krever ny avkjørsel til FV120 på Ringvoll

Dette er et innspill for detaljregulering for Ringvollkollen som pr. dags dato er ute på høring (arkivsak:22/54 - PlanID 301420210012 - Detaljregulering for Ringvollkollen ).   Trollveien har i dag 27 boenheter, samt øvrig trafikk for levering og henting til barnehagen og skolen. Med forslaget til Ringvollkollen 2, hvor det er planlagt 100 boenheter (pers.komm. Magnus Hauken i Østavind Arkitekter AS), og allerede vedtatt Ringvollkollen 1, hvor det bygges 47 boenheter, vil Trollveien få en betrak

Laget: 2022-11-02 Statistikk

Ja til skatepark på Årnes

Vi ønsker skatepark ved Årnes brygge. Siden 2012 har det vært planer om å lage skatepark på Årnes. Nes rullebrettklubb ble stiftet i 2014, og tok dermed over arbeidet for å lage ett skatertilbud til ungdom i bygda. I årenes løp har det vært mange møter med Nes komunne for å gjennomføre planen om å bygge en skatepark. Disse møtene har ikke ført til noe, enda. Nå håper vi at det snart kan stå en skatepark på Årnes. Fra før finnes det en rampe på Runni, denne ble finansiert gjennom sparebankstiftel

Laget: 2022-05-31 Statistikk

Ny barnehage som vi ble lovet!

Vi ble lovet ny barnehage på gamle Løding skole. Nå har politikerne snudd, og vil bygge ny barnehage på tomta mellom Engmark barnehage og kunstgressbana. Området er allerede overbelastet med trafikk, idrettshall, ungdomsklubb, ladeplass for buss, Engmark barnehage med mer. Det er køer og kaos med biler og parkering. Dersom det blir 12 avdelinger med barnehage i området, får vi mye lyd og strid om turområdene i nærheten. Løding skole har et stort og fint uteområde som er spennende og utfordrende

Laget: 2022-11-30 Statistikk

Trygg skolevei for barna på Lund østre.

Barna våre møter et utrygt trafikkbilde på skoleveien. Det er flere faktorer som spiller inn her. Fartsgrensen er 50 km/t noe som er høy fart langs en skolevei.  Fotgjengerovergangen over Skjetleinskogen er uoversiktlig da det kommer biler fra mange retninger uten lysstyring. På vinterstid er det ikke måket tilstrekkelig på fortauet. Derfor må myke trafikanter gå veldig nært Lisbeth Nypans vei for å krysse veien. Nå er det kommet opp et skilt ved innkjørselen til Skjetleinskogen hvor det står at

Laget: 2023-01-09 Statistikk

Stans rekkehusbebyggelsen på Store Ringvei 12

Den planlagte rekkehusbebyggelsen på Store Ringvei 12 bryter med gjeldende reguleringsplan og vil svekke trafikksikkerheten betydelig. Vi ønsker trygge gater for våre barn og eldre, ikke mer trafikk i en uoversiktlig sving. Byggeprosjektet fortetter et etablert boområde og bygger seg tett opp i nabotomtene. Signer oppropet for å si fra om at vi ikke ønsker rekkehusbebyggelse på Ringveiene og at barn, folk og hus blir satt først og ikke utbyggers interesser og profittjag. Underskriftskampanjen vi

Laget: 2022-08-31 Statistikk