Bevar Langestrand skole!

C334F1FB-FF0C-4B28-8BA3-D475C7B0251F1.jpeg

Langestrand skole er Larviks eldste barneskole og en skole hvor personalet har fokus på at elevene skal føle trygghet, tilhørighet og mestring i et læringsklima preget av lek, trivsel og samhold.

Langestrand skole nevnes dessverre nå på nytt i kommunedirektørens forslag til budsjettkutt. Dette er vi mange som er sterkt uenige i og det er en lang liste med argumenter mot nedleggelse, her følger noen av dem:
1. Prognosene i Larvik kommune egen tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen viser at elevtallet på Langestrand skole er økende med 24 nye førsteklassinger høsten 2024. Høsten 2023 var det 18 elever som begynte i 1.klasse.
2. Larvik kommune har mål om å være en trafikksikker kommune. En nedleggelse av Langestrand skole vil føre til farlig skolevei og en stor økonomisk konsekvens for kommunen som må sørge for skoleskyss.
3. Skolens område brukes mye i skoletid, på ettermiddager og i helger og ferier og er et samlingspunkt i nærmiljøet.
4. Hva gjør det med elevene om de blir spredt utover alle barneskolene i Larvik, blir dratt opp med rota vekk fra nærmiljøet sitt og blir skilt fra vennene sine? Det bør kommunedirektøren og kommunestyret kjenne på om gjør noe med hjertet deres når de stemmer ja eller nei.

Så signer oppropet: støtt Langestrand skole, de flotte menneskene som jobber der og barna våre som er elever på Langestrand skole.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg FAU Langestrand skole fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...