UiT må vise solidaritet med Gaza

Vi oppfordrer UiT Norges arktiske universitet til å ytre et tydelig, offentlig standpunkt mot de dødelige angrepene på palestinske sivile og for en varig våpenhvile i Gaza.

Som kunnskapsinstitusjon, arbeidsgiver og utdanner av helsepersonell, med hovedsete i Gazas vennskapsby Tromsø, kan ikke UiT være stille nå.

Da Russland invaderte Ukraina, viste UiT tydelig avstand mot brudd på folkeretten ved å inndra den russiske utenriksministeren Sergej Lavrovs æresdoktorat. Vi forventer den samme tydeligheten overfor det som nå foregår i Gaza.

Brevet under sender vi til styre og rektor ved UiT den 18.01.24. Signer hvis du er enig!

Gaza_university1.jpg

Bilde: Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages.

 

 

BREV TIL UIT

 

Til styre og rektor ved UiT Norges arktiske universitet,

Vi skriver til dere for å innstendig oppfordre UiT Norges arktiske universitet til å ytre et tydelig, offentlig standpunkt mot de dødelige angrepene på palestinske sivile og for en varig våpenhvile i Gaza.

Som en av Norges viktigste kunnskapsinstitusjoner, er det naturlig at UiT tar standpunkt og fordømmer krigshandlingene.

De undertegnende er ansatte, studenter og andre som mener universitets- og høgskolesektoren må stå sammen i solidaritet med Palestina.

Vi er sjokkerte over de menneskelige lidelsene som er påført palestinske sivile i den vilkårlige, uopphørlige krigføringen i Gaza som vi har vært vitne til de siste månedene. Det er en kjensgjerning at det som foregår er langt utenfor den internasjonale humanitærrettens rammer. FN kaller det et pågående folkemord. UiT har studenter, ansatte og samarbeidspartnere som på ulike måter, direkte og indirekte, er berørt av det som skjer.

UiT er Nord-Norges viktigste utdanner av helsepersonell, og har et stort antall helsepersonell blant sine ansatte. Det er et veldokumentert faktum at helsefasiliteter ikke blir skånet i krigføringen i Gaza, ei heller skoler, universiteter eller gudshus. Sykehus og ambulanser blir angrepet, og helsepersonell blir skadet og drept på jobb. Dette bør UiT fordømme på det sterkeste.

Videre vil vi minne om at universitetsbyen Tromsø er Gazas vennskapsby.

Gjennom sitt medlemskap i Universitets- og høgskolerådet, har UiT signert en sympatierklæring for krigens ofre. Solidaritet handler imidlertid om mer enn sympati, og vi forventer et langt mer utvetydig budskap fra UiTs ledelse.

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022, ble den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov fratatt sitt æresdoktorat ved UiT. Begrunnelsen var blant annet at brudd på folkeretten strider med universitetets verdier.

Vi håper disse verdiene står ved lag, og mener UiT bør fordømme også de brudd på folkeretten som nå har skjedd og skjer i Gaza.

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Kari Jenssen Lægreid vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...