Bevar brua/ kulverten over Leirelva for gående!

I forbindelse med prosjekteringen av Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger ble det av Statens vegvesen søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen som sier at brua/ kulverten over Leirelva skal rives. Gjeldene reguleringsplan legger ikke til rette for at gående skal krysse Leirelva og har kryssning kun for kjøretøy. Statens vegvesen ønsker å bevare brua/ kulverten over Leirelva for å bedre trafikksikkerheten og forholdet for gående. Dispensasjonssøknaden ble avslått av Byggesakskontoret i Trondheim Kommune 30.06.2022. 

Folk som bor i området har under hele anleggsperioden dvs.  i fire år gledet seg til at snarveien deres over Leirelva skal åpnes igjen. Vi som bruker snarveien vil at kulverten/ brua over Leirelva bevares og at stien reetableres. 

IMG_2444.jpeg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kari Schjeldsøe fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...