De mest populære oppropene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til nedleggelse av diskgolfbanen på Røa

1638 Laget: 2023-05-24 Statistikk

Vent og tenk - vi har allerede trygge gang- og sykkelveier

1633 Laget: 2016-06-07 Statistikk

Funksjonshemmedes rettigheter er også menneskerettigheter!

1624 Laget: 2019-08-21 Statistikk

Kulturskolen for alle!

1621 Laget: 2020-10-29 Statistikk

Vi som er imot konkurranseklagenemnda sin avgjørelse om Sbanken-kjøpet

1615 Laget: 2022-03-17 Statistikk

Si nei til kommunen som vil tvangsflytte psykisk utviklingshemmet!

1613 Laget: 2021-04-01 Statistikk

Legg ned Trandum og stopp tvangsreturene til krig og forfølgelse.

1611 Laget: 2017-03-13 Statistikk

Øre-nese-halsklinikken på Myre skal beholde sine stillingshjemler

1609 Laget: 2014-02-24 Statistikk

Vi vil fortsatt ha dagens legevakt på Bekkeheien for Hå kommune

1608 Laget: 2020-05-29 Statistikk

NEI til rasering av dyrka/dyrkbar mark og nedlegging av gardsbruk

1607 Laget: 2022-06-15 Statistikk

La sosionomene få gjøre jobben sin, Sosionom REIS DEG

1605 Laget: 2014-06-11 Statistikk

Kunnskapsdepartementet BØR redde Folkehøgskolen Nord-Norge!

1604 Laget: 2023-05-29 Statistikk

Nei til tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

1602 Laget: 2022-09-25 Statistikk

TA VARE PÅ DAMA DI!

1602 Laget: 2022-08-23 Statistikk

Ja til folkeavstemning om byromsreklame i Bergen

1601 Laget: 2014-04-29 Statistikk

Ap-opprop: Evakuer barna fra Moria!

1591 Laget: 2020-04-15 Statistikk

Redd Havnesjefen i Os fra å bli avlivet

1581 Laget: 2017-07-03 Statistikk

BPA er likestilling - BPA ut av helse!

1566 Laget: 2018-02-02 Statistikk

Opprop mot Zephyr Vind AB sitt havvindprosjekt «Vidar»

1565 Laget: 2022-01-29 Statistikk

Nei til ulv i Norge

1561 Laget: 2016-04-02 Statistikk