Uføre i opprør - kampen mot fattigdom

De uføre har blitt rammet hardt etter den nye uførereformen som trådte i kraft i 2015. Det ble sagt at de uføre skulle få det bedre, men sånn det har slått ut, har det for mange blitt vanskeligere.


Det blir nå, i regi av en Facebook-gruppe med samme navn, arrangert demonstrasjoner flere steder i landet, men mange uføre er for syke, eller har ikke råd til å møte opp, derfor ønsker vi å tilby disse, og andre som ønsker å støtte, å gi sin stemme også, via denne underskriftskampanjen. Sakene som i hovedsak skal tas opp er:


1. Skattefradrag
2. Bostøtten
3. Lånemuligheter

Mange uføre har tapt på uførereformen, hvor intensjonen var at det skulle bli enklere og at det skulle lønne seg å jobbe. Dette skyldes skatteøkning, at man faktisk er arbeidsufør og dermed ikke kan jobbe, økte egenandeler i helsevesenet, kutt i egenandelsfrie helsetiltak sånn som eksempelvis fysioterapi for enkelte grupper (Brannskadede, har hatt hjerteinfarkt, gjennomgått store operasjoner, skal ha eller har hatt organtransplantasjon, har amputert, er lamme, har ligget urørlig på sykehus i mer enn 8 uker, har leukemi med stamcellebehandling, psyk. Utviklingshemmede m. motoriske forstyrrelser, parkinsonpasienter, brystkreftpasienter), fjerning av trygdebil gruppe 1-ordningen (den har i praksis blitt fjernet, idet det nå KUN er folk som trenger bil i fbm. jobb/kurs som får innvilget trygdebil gruppe 1). Det er også på trappene å innføre samme greia for trygdebil gruppe 2., få tilbake barnetillegget slik det var før siste endring i fbm. statsbudsjettet i 2015, og gjøre det lønnsvekstjustert, samt frafall av bostøtte for mange. 
Og at man derfor alt i alt som arbeidsufør har tapt på uførereformen. 

Vi ønsker at:

1) Bostøtteordningen må oppjusteres til dagens standarder, og deretter justeres i hht. gjennomsnittlig lønnsvekst.


2) Skattefradrag for store helsekostnader gjeninnføres. 


3) Startlån/husbanklån blir tilgjengelig for flere (uføre og lavtlønte).


4) Oppjustering av grunnbeløpet tilsvarende gjennomsnittlig lønnsvekst i befolkningen for øvrig.


5) Kutt i egenandelene i helsevesenet.

6) Få tilbake trygdebil gruppe 1-ordningen. 

7) Få tilbake barnetillegget slik det var før siste endring.

 

Vi ønsker oss din stemme, for å få politikerne til å se at det må gjøres noe, for å gjøre hverdagen litt bedre for de uføre, og andre med liten inntekt. Underskriftene vil bli oversendt til Helse og Omsorgskomiteen den 1. august, og vi håper at mange skriver under - vær med å gjør en forskjell, for mange som trenger det!

Tusen takk for din stemme, og takk for hjelpen!
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )