Nei til ødeleggelse av Eikelandsskogen, Hundeskogen og Plassatjern!

Tverrforbindelsen mellom Vagle og E39 kommer, men hvor? 

Foreningen Forsvarlig Tverrforbindelse er nå stiftet, og arbeider mot planene om å legge veien fra Vagle, gjennom Eikelandsskogen, like forbi Plassatjern og videre til Osli.

En vei gjennom dette flotte landskapet vil ødelegge et viktig skogs- og turområde for hele regionen. Eikelandsskogen vil bli alvorlig skadet med fyllinger, jord- og fjellskjæringer samt broer.

Idyllen og viktige naturkvaliteter vil gå tapt for all framtid!

NB: Underskriften din må bekreftes via din e-post. Sjekk spamfolderen hvis du ikke finner mail fra opprop.net.
IMG_20230609_152245.jpg
Enig med oss? Signer denne underskriftskampanjen!

Foreningen Forsvarlig Tverrforbindelse    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Foreningen Forsvarlig Tverrforbindelse fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...